ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Περίληψη

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Η ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΚΟΠΡΟΣΩΡΟΙ. Ο ΕΝΑΣ ΚΟΠΡΟΣΩΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΝΟΣ 24ΩΡΟΥ ΕΝΩ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΕΧΟΤΑΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΒΛΟΥ. ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: ΥΓΡΑΣΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΕΦΡΑ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: B.O.D.5, C.O.D. ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: ΘΡΕΠΤΙΚΑ: ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ, ΑΖΩΤΟΝΙΤΡΙΚΩΝ, ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ, ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ. ΜΕΤΑΛΛΑ: ΝΑΤΡΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΧΑΛΚΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΡΗ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

IN THE PRESENT STUDY THE CHANGES OF CHEMICAL COMPOSITION AND POLLUTION POTENTIAL OF ANIMAL WASTES EXPOSED IN NATURAL ENVIRONMENT WERE INVESTIGATED . DURING THAT STUDY THE BEHAVIOR OF THESE WASTES WAS INVESTIGATED ACCORDING TO TWO DIFFERENT WAYS OF MANAGEMENT. IN EACH FARMYARD TWO DUNGHILLS WERE CONSTRACTED AS FOLLOWS: ONE DUNGHILL WAS MADE JUST BY THE WASTES PRODUCED IN 24 HOURS. ON THE OTHERDUNGHILL THE WASTES OF THE FARM WERE AIDED DAILY.THE SAMPLES WERE ANALYSED FORTHE FOLLOWING PARAMETERS: PHYSICAL PARAMETERS: MOISTURE, TOTAL SOLIDS, VOLATILE SOLIDS AND FIXED SOLIDS. BIOCHEMICAL PARAMETERS: B.O.D., C.O.D. CHEMICAL PARAMETERS: NUTRIENTS: TOTAL NITROGEN, NITRATE NITROGEN, NITROGEN AMMONIA, TOTAL PHOSPHORUS, POTASSIUM. METALS: SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM, MANGANIUM, COPPER, FERRUM AND ZINC. PH AND ELECTRIC CONDUCTIVITY WERE ALSO DETERMINED. DURING THIS PERIOD, METEOROLOGICAL PARAMETERS SUCH AS TEMPERATURE, RAINFALL AND MOISTURE WERECOLLECTED DAILY.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1145
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1145
ND
1145
Εναλλακτικός τίτλος
CHANGES ON THE COMPOSITION AND POLLUTION POTENTIAL OF THE WASTES FROM FAMILIAL TYPE DAIRY FARM, AS EXPOSED IN NATURAL ENVIRONMENT
Συγγραφέας
Καραμανλής, Ξάνθιππος του Νικόλαος
Ημερομηνία
1989
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Κτηνιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Απόβλητα; ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ; Διαχείριση; ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ; Κοπριά; Ρύπανση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
121 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)