Ψηφιακή νεολαία και ευρωπαϊκή πολιτική: το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο ως πλαίσιο αναφοράς

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου καικοινωνικού κεφαλαίου της ψηφιακής νεολαίας της Ευρώπης. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου αξιοποιείται η μέθοδος της διερεύνησης. Είναι ποιοτική, διότι στηρίζεται σε έγκυρα και αξιόπιστα ευρήματα, τα οποία αφορούν τον εντοπισμό της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού στα επίσημα κείμενα που συνιστούν τις προτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν ελέγχονται και υποστηρίζονται από δευτερογενή ποσοτικά δεδομένα άλλων ερευνητών και της Eurostat. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των κειμένων δίνεται έμφαση στη χρήση του λογισμικού RQDA, το οποίο συνιστά πακέτο της γλώσσας προγραμματισμού “R”. Η σύνδεση του ψηφιακού γραμματισμού των νέων με το ανθρώπινο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και άλλων δεξιοτήτων που συνδέονται με αυτές και επιτρέπουν στους νέους να εξελιχθούν επ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis refers to the development of the human and social capital of Europe's digital youth. For the study of this research object, the method of text investigation is used, which is characterized as qualitative and quantitative. It is qualitative, because it is based on valid and reliable conclusions, which concern the identification of the concept of digital literacy in the official texts that constitute the prompts of the European Commission, the decisions of the Council of Ministers and the European Parliament. The conclusions are tested and supported with secondary quantitative data from other researchers and Eurostat. Also, text investigation is used together with the RQDA software, which is a package of the "R" programming language. Linking young people's digital literacy to human capital is based on the development of digital skills, but also other related skills that enable young people to develop professionally, personally and financially. The thematic areas through w ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/55900
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55900
ND
55900
Εναλλακτικός τίτλος
Digital youth and european policies: the human and social capital as a frame of reference
Συγγραφέας
Πολύδωρα, Άννα-Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μπουτσιούκη Σοφία
Κουτσουπιάς Νικόλαος
Ζαρίφης Γεώργιος
Ασδεράκη Φωτεινή
Φαχαντίδης Νικόλαος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινο κεφάλαιο; Κοινωνικό κεφάλαιο; Ψηφιακός γραμματισμός; Ψηφιακές δεξιότητες; Απασχόληση; Νεολαία; Κοινωνική ενεργοποίηση; Ψηφιακός μετασχηματισμός; Εκπαίδευση; Διερεύνηση; Ευρωπαϊκή Ένωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.