Λογιστική για την ακεραιότητα: ESG και χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις: η πρόσκληση της εσωτερικής απάτης στη λήψη διοικητικών αποφάσεων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή (ΔΔ) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εξέταση των αντιπαραθέσεων (controversies) σχετικά με τα Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση - Environmental, Social, and Governance (ESG), εστιάζοντας στην ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων, την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και το διογκούμενο ζήτημα της απάτης στα ESG στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας έναν ερευνητικό σχεδιασμό μεικτών μεθόδων, το πρώτο (Α) μέρος διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντιπαραθέσεων ESG και της εταιρικής διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ποικιλομορφίας των φύλων, στην ηθική εποπτεία και στον μετριασμό των αμφισβητούμενων πρακτικών. Ένας συνδυασμός χρηματοοικονομικών και ψηφιακών συστημάτων με τη χρήση ποιοτικής βιβλιομετρικής (Bibliometric) ανάλυσης μέσω της γλώσσας προγραμματισμού R και ενός ποσοτικού, γενικευμένου γραμμικού μοντέλου (GLM) διασαφηνίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Doctoral Thesis presents a comprehensive examination of the controversies surrounding Environmental, Social, and Governance (ESG), focusing on the integrity of financial disclosures, the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS), and the growing issue of ESG fraud in the global business environment. In addition, it employs a mixed-methods research design, exploring the interplay between ESG controversies and corporate governance, with a particular focus on the role of gender diversity, ethical oversight, and mitigation of controversial practices. A combination of financial and digital systems using qualitative bibliometric analysis through the R programming language and a quantitative generalized linear model (GLM) clarifies the important role that women's leadership plays in mitigating ESG controversies, advocating for a governance model that is both empathy-led and ethically rigorous. The thesis studies/research: i) the complex relationship between controver ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2025)
DOI
10.12681/eadd/55359
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55359
ND
55359
Εναλλακτικός τίτλος
Accounting for integrity: esg and financial disclosures: the challenge of internal fraud in management decision-making
Συγγραφέας
Πασσάς, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Νικήτας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
Εξεταστική επιτροπή
Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος
Ξανθός Γεώργιος
Σαριαννίδης Νικόλαος
Ταμπουρατζή Ευθαλία
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Λεμονάκης Χρήστος
Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματοοικονομική λογιστική; Έλεγχος; Χρηματοοικονομικά ψηφιακά συστήματα; Απάτη ESG; Αντιπαραθέσεις ESG; Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός; Ποιότητα στις γνωστοποιήσεις; ΕΚΕ; Αφηγηματικές πληροφορίες; Λήψη διοικητικών αποφάσεων; Εταιρική ποικιλομορφία; Δημοκρατία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.