Μελέτη φωτοφυσικών και καταλυτικών ιδιοτήτων πλασμονικών-ημιαγώγιμων νανοϋλικών που αναπτύχθηκαν με τεχνολογία ψεκασμού πυρόλυσης φλόγας

Περίληψη

Ο συντονισμός τοπικού επιφανειακού πλασμονίου (LSPR) σε μεταλλικές νανοδομές, είναι ευρέως γνωστό πως παρέχει μια συλλογή νέων οπτικών και ηλεκτρονιακών φαινομένων, μία διαδικασία που απορρέει από τη διέγερση και την επακόλουθη απόσβεση της πλασμονικής ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στη συλλογική ταλάντωση του ηλεκτρονιακού νέφους στο εκάστοτε μεταλλικό σωματίδιο. Τα πλασμονικά φαινόμενα κατηγοριοποιούνται σε ακτινοβολητικά και μη-ακτινοβολητικά. Στη δεύτερη περίπτωση, τα πλασμονικά επαγόμενα ηλεκτρικά πεδία και τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας (γνωστά ως hot ηλεκτρόνια) δημιουργούν νέες οδούς για την μεταφορά και εκμετάλλευση ενέργειας, όπως στην περίπτωση της φωτοκατάλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πλασμονικό νανοσωματίδιο υπό φωτισμό, είναι ικανό να μεταβάλλει την πορεία μίας χημικής διεργασίας και να επιταχύνει αντιδράσεις με αποδόσεις, που θερμοδυναμικά είναι μη εφικτές, αξιοποιώντας το το υπεριώδες και ορατό φάσμα. Έτσι προκύπτουν νέες πιθανότητες για την επαρκή ρύθμιση της εκλεκτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Local surface plasmon resonance (LSPR) in metallic nanostructures gives birth to a collection of optical and electronic phenomena, steaming from processes that occur during the excitation and subsequent damping of the plasmon energy, stored in the oscillating electron cloud. Plasmonic effects are attributed to radiative and non-radiative effects. In the latter case, the plasmon-induced local electric fields and high-energy “hot” electrons create new pathways in the context of energy transfer and utilization, such as photocatalysis. In this context, a photoexcited plasmonic nanoparticle can change the landscape of a chemical process and initiate reactions that would otherwise be thermodynamically and/or kinetically blocked, using visible- or ultraviolet light. This opens up new possibilities for tuning the selectivity and efficiency of photoinduced processes, e.g., such as photocatalysis and photothermal phenomena. In hybrid systems {plasmonic/semiconducting interface}, the multidimensi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53813
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53813
ND
53813
Εναλλακτικός τίτλος
Photophysical and catalytic study of plasmonic-semiconducting nanomaterials developed by flame spray pyrolysis technology
Συγγραφέας
Μουλαράς, Κωνσταντίνος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικών Υλικών Επιφανειών
Εξεταστική επιτροπή
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Ευαγγελάκης Γεώργιος
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Δούβαλης Αλέξιος
Λουλούδη Μαρία
Καρακασίδης Μιχαήλ
Μάρκου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Πλασμονικές Νανοδομές; Νάνο-άργυρος; Πυρόλυση ψεκασμού φλόγας; Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός συντονισμός; Θερμά Ηλεκτρόνια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)