Η θέση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ως γνωστικού αντικειμένου και ερευνητικού πεδίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη σήμερα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής είναι η παρουσίαση της θέσης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ως γνωστικού αντικειμένου και ως ερευνητικού εργαλείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη σήμερα. Επικεντρώσαμε τους άξονες της έρευνάς μας στην παρουσίαση των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, και συγκεκριμένα στη μεθοδολογία και στο περιεχόμενο των διδασκόμενων θεματικών ενοτήτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Συνολικά επεξεργαστήκαμε δεδομένα για ογδόντα τρία (83) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ευρώπη και εκατό πενήντα τέσσερα (154) προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία κατανέμονται στις εξής χώρες: Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία. Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για όλα τα Πανεπιστήμια αφορά μόνο ένα κύκλο σπουδών, προπτυχιακού επιπέδου, «Laurea», «Bachelors», «Diplom», «Licence», «Grado», αντίστοιχα. Για κάθε χώρα πραγματοποιήσαμε, επιπροσθέτως, αναφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές και σε μερικές περιπτώσεις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Thesis aims to present the role of Ancient Greek Literature as a cognitive educational object and a research tool in Higher Education in Europe today. We focused our research axes on the presentation of undergraduate study programs, and specifically on the methodology and the content of the taught Thematic Units that directly or indirectly concern the Ancient Greek Language and Literature. In total, we processed data for eighty-three (83) Higher Education Institutions in Europe and one hundred fifty-four (154) undergraduate study programs distributed in the following countries: Italy, England, Germany, France, and Spain. Data collection, processing, and analysis for all Universities concerns only one cycle of undergraduate level studies “Laurea”, “Bachelors”, “Diplom”, “Licence”, “Grado”, respectively. For each country, we have additionally reported postgraduate studies and in some cases, we have also reported the research activity of the Institutions. Regarding international rank ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/53685
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53685
ND
53685
Εναλλακτικός τίτλος
Ancient Greek literature's position as a cognitive object and research field in higher education in Europe today
Συγγραφέας
Σιαμέτη, Γιαννούλα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παππάς Θεόδωρος
Ευσταθίου Αθανάσιος
Συρόπουλος Σπυρίδων
Δρακάκης Εμμανουήλ
Καλλιοντζής Ιωάννης
Φουντουλάκης Ανδρέας
Βασίλαρος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαία ελληνική γραμματεία; Κλασικές σπουδές; Αρχαία ελληνική γλώσσα; Κλασική φιλολογία; Αρχαία ελληνικά; Λατινικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.