Νανοϋλικά με βάση το γερμανάνιο: σύνθεση, χαρακτηρισμός και πιθανές εφαρμογές

Περίληψη

Τα δισδιάστατα (2D) υλικά είναι μια κατηγορία υλικών που αποτελούνται από ένα μονόστρωμα ατόμων διατεταγμένα σε μια δισ-διάστατη πλεγματική δομή. Αυτά τα υλικά κατέχουν μοναδικές ηλε-κτρονικές, οπτικές και μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες τα καθιστούν ελκυστικά για πληθώρα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των ηλε-κτρονικών, της ενέργειας και της ιατρικής. Το γερμανάνιο είναι ένα πρόσφατα ανακαλυφθέν δισδιάστατο υλικό, το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο στρώμα ατόμων γερμανίου, διατεταγμένα σε μια κυψελοειδή πλεγματική δομή, παρόμοια με αυτή του γραφενίου. Οι μοναδικές ιδιότητές του το καθιστούν ελκυστικό για ποικίλες εφαρμογές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του γερμανανίου είναι η ημιαγώγιμη φύση του, με αποτέλεσμα να είναι χρήσιμο στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών όπως τρανζίστορ, φωτοανιχνευτές και ηλιακά κύτταρα. Η υψηλή κινητικότητα φορέων, που χαρακτηρίζει το γερμανάνιο, δίνει τη δυνατότητα στα ηλεκτρόνια να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα μέσω του υλικού, καθιστώντας το αποτελεσματικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Two-dimensional (2D) materials are a class of materials that consist of a single layer of atoms arranged in a two-dimensional lattice structure. These materials have unique electronic, optical, and mechanical properties that make them attractive for a wide range of applications, including electronics, energy, and medicine. Germanane is a newly discovered 2D material that is made up of a single layer of germanium atoms arranged in a honeycomb lattice structure, similar to graphene. Germanane is an important material because it has unique properties that make it attractive for a variety of applications. One of the most notable properties of germanane is that it is a semiconductor, which means that it can be used to make electronic devices such as transistors, photo-detectors, and solar cells. Germanane has high carrier mobility, which means that electrons can move easily through the material, making it efficient for use in electronic devices. In addition to its electronic properties, ger ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tweedimensionale (2D) materialen zijn een klasse materialen die bestaan uit een enkele laag atomen gerangschikt in een tweedimensionale roosterstructuur. Deze materialen hebben unieke elektronische, optische en mechanische eigenschappen die ze aantrekkelijk maken voor een breed scala aan toepassingen, waaronder elektronica, energieopwekking en toediening van medicijnen. Germanaan is een pas ontdekt 2D-materiaal dat bestaat uit een enkele laag germaniumatomen gerangschikt in een honingraatstructuur, welke lijkt op de structuur van grafeen. Germanaan is een belangrijk materiaal omdat het unieke eigenschappen heeft die het aantrekkelijk maken voor verscheidene toepassingen. Een van de meest opvallende eigenschappen van germanaan is dat het een halfgeleider is, wat betekent dat het kan worden gebruikt om elektronische apparaten te maken, zoals transistors, fotodetectoren en zonnecellen. Germanaan heeft een hoge mobiliteit van ladingsdragers, wat betekent dat elektronen gemakkelijk door het ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/53629
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53629
ND
53629
Εναλλακτικός τίτλος
Germanane based nanomaterials: synthesis, characterization and potential applications
Συγγραφέας
Γιούσης, Θεοδόσης του Βασίλης
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Γουρνής Δημήτριος
Καρακασίδης Μιχαήλ
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Rudolf Petra
Παϊπέτης Αλκιβιάδης
Αγαθόπουλος Συμεών
Σταμάτης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Γερμανάνιο; Νανοσύνθετα; Φωτοαποικοδόμηση; 1, 3 διπολική κυκλοπροσθήκη; Χημική τροποποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.