Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών χωρικών οντοτήτων με δεσμεύσεις ευαναγνωσιμότητας

Περίληψη

Η διατριβή εστιάζει στο ερευνητικό πεδίο της γενίκευσης ψηφιακών χαρτογραφικών γραμμών εισάγοντας μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία γενίκευσης φυσικών γραμμικών οντοτήτων. Πραγματεύεται δύο βασικές έννοιες που απασχολούν την χαρτογραφική κοινότητα στο εν λόγω πεδίο: 1. τη γενίκευση γραμμικών οντοτήτων με ‘οδηγό’ το εννοιολογικό πλαίσιο ‘κατάτμηση - χαρακτηρισμός - γενίκευση’ και 2. τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων κατά μήκος χαρτογραφικών γραμμών.Η διατριβή αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Αρχικά, γίνεται μία ανασκόπηση μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από το αντικείμενο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η έννοια της γενίκευσης γραμμικών οντοτήτων και καταγράφονται και αναλύονται οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στο αντικείμενο της χαρτογραφικής γενίκευσης. Εισάγεται η έννοια των κρίσιμων σημείων και αναδεικνύεται η σημασία αυτών στη διαδικασία της γενίκευσης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις μεθόδους που ακολουθήθηκαν για την αυτοματοποίηση σε ψηφιακό περιβάλλον, αρχικά, μέσω των αλγορίθμων α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the research field of digital cartographic line generalization, by introducing a comprehensive method for generalizing natural linear entities. It addresses two key concepts of concern of the cartographic community in this field: 1. the generalization of linear entities 'guided' by the conceptual framework 'segmentation - characterization - generalization' and 2. the detection of critical points along cartographic lines.The thesis is developed at three levels: Firstly, a review of studies around this subject, which have been carried out, is presented. In particular, the concept of generalization of linear entities is introduced and current research trends in the field of cartographic generalization are listed and analyzed. The concept of critical points is introduced and their importance in the generalization process is highlighted. Then, there are presented the methods followed for automation in a digital environment, initially through simplification algorithms. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53567
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53567
ND
53567
Εναλλακτικός τίτλος
Cartographic generalization of natural occurring lines with legibility constraints
Συγγραφέας
Μητρόπουλος, Βασίλειος του Χαρίλαος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Νάκος Βύρων
Βεσκούκης Βασίλειος
Φιλιππακοπούλου Βασιλική
Κάβουρας Μαρίνος
Μπούτουρα Χρυσούλα
Σκοπελίτη Ανδριανή
Κρασανάκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Χαρτογραφία; Γενίκευση γραμμικών οντοτήτων; Κρίσιμα σημεία; Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών; Αλγόριθμος γενίκευσης γραμμών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)