Μελέτη και βελτιστοποίηση ηλιακών κυψελίδων ευαισθητοποιημένων ημιαγωγών, σε συνθήκες μεταβαλλόμενου φωτισμού

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η βελτιστοποίηση συστημάτωνπου βασίζονται σε ημιαγωγούς για παραγωγή ενέργειας κάτω από ορατό τεχνητό φωςχαμηλής έντασης με παράλληλη διατήρηση ή ενίσχυση της απόδοσής τους κάτω απόηλιακό φως. Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στην παραγωγή φωτοβολταϊκήςενέργειας απο φωτοευαισθητοποιημένα ηλιακά κύτταρα (DSSCs) και συγκεκριμέναστη βελτιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων τους με στόχο την καλή απόδοση, τόσουπό προσομοιωμένο ηλιακό φως όσο και υπό τεχνητό φως εσωτερικού χώρου(σωληνοειδείς λαμπτήρες έντασης 100-1000 lux).Το εισαγωγικό κεφάλαιο περιέχει μια παρουσίαση της πρόσφατης προόδου στοντομέα των φωτοβολταϊκών εσωτερικών χώρων, εστιάζοντας τόσο σε πειράματαεργαστηριακής κλίμακας όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές και υπογραμμίζονταςτην καταλληλότητα των DSSC για λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους καιεισάγωντας την προοπτικής “panillumination” για συσκευές που είναι σε θέση ναδιατηρήσουν την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια ριζικών αλλαγών στο περ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is the optimization of devices based on semiconductorsfor energy production under low intensity visible artificial light while maintaining orenhancing their performance under solar light. This investigation is focused onphotovoltaic power generation with Dye Sensitized Solar Cells (DSSCs), specificallyon the optimization of its components with the aim of good performance, under bothsimulated solar light and artificial indoor light (tube lamps of 100-1000 lux intensity).The introductory chapter contains a presentation of the recent advances in the area ofindoor photovoltaics operation, focusing on both lab scale experiments and industrialapplications and highlighting the suitability of DSSCs for indoor operation and theintroduction of the “panillumination” perspective for universal devices, that are ableto maintain their performance during radical changes in their lighting environment.Furthermore, an introduction into DSSCs and their components of interest f ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/53533
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53533
ND
53533
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation and optimization of dye-sensitized solar cells, under variable lighting conditions
Συγγραφέας
Μπελεσιώτης, Γεώργιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιάννη Χάιδω- Στεφανία
Φαλάρας Π.
Χριστοφόρου Ευάγγελος
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Παυλάτου Ευαγγελία
Κόντος Α.
Stefanakos El.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Χρωστική; Hλεκτρολύτης; Ηλιακές κυψέλες (solar cell); Τεχνητός φωτισμός; Φωτοβολταϊκά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.