Διαμόρφωση συστήματος πλοήγησης με δεδομένα από εγκάρσιες απεικονιστικές μεθόδους για την ακριβή τοποθέτηση ραδιενεργού πλάκας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε βραχυθεραπεία

Περίληψη

Σκοπός: Η εκτίμηση της ακρίβειας του δοσιμετρικού πλάνου στην οφθαλμική βραχυθεραπεία με πλάκα ρουθήνιο-106 (106Ru), όταν βασίζεται στις εξατομικευμένες παραμέτρους της οφθαλμικής γεωμετρίας. Επιπλέον, η δυνατότητα δημιουργίας εικόνων σύζευξης από απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία (προεγχειρητικά) και με ειδικό πρωτόκολλο σάρωσης αξονικής τομογραφίας διπλής ενέργειας (dual energy CT, DECT) (μετεγχειρητικά, με την πλάκα τοποθετημένη επισκληρικά) ως εργαλείο για τον έλεγχο της ανατομικής ακρίβειας της τοποθέτησης της πλάκας. Η δυνατότητα εύρεσης πρωτοκόλλου σάρωσης αξονικής τομογραφίας διπλής ενέργειας που να καταστέλλει τα μεταλλικά τεχνικά σφάλματα (artifacts) και να απεικονίζει με ακρίβεια την τοποθετημένη επισκληρικά πλάκα 106Ru.Υλικό και μέθοδος: Τριάντα ασθενείς με ενδοφθάλμιες αλλοιώσεις υποβλήθηκαν σε βραχυθεραπεία με πλάκα 106Ru ακτίνας καμπυλότητας 12 mm. Απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της εξωτερικής ακτίνας καμπυλότητας του σκληρού χιτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: To estimate dosimetric plan accuracy of Ophthalmic brachytherapy with ruthenium-106 (106Ru) plaque based on individualized parameter of ocular geometry. Moreover, to investigate the possibility of creating fusion images from magnetic tomography (in the preoperative period) and special protocol of dual energy computed tomography (DECT) (in the postoperative period with plaque placed on the scleral surface) as a tool for confirming the anatomic accuracy of plaque placement. Additionally, to determine a protocol of dual energy computed tomography that will suppress metal artifacts and accurately depict the placed plaque.Materials and Methods: Thirty patients with intraocular lesions undergone brachytherapy using plaque 106Ru of inner radius of 12mm. Imaging with magnetic tomography used to determine the external sclera radius at the tumor site and the tumor margins. Mathematical algorithm was used to calculate the distance between the external sclera and the internal surface of t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/53475
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53475
ND
53475
Εναλλακτικός τίτλος
Navigation protocol configuration based on data from transverse imaging methods for the precise placement of radioactive source in patients undergoing brachytherapy
Συγγραφέας
Λιακόπουλος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Δετοράκης Ευστάθιος
Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Παπαδάκη Ευφροσύνη
Κουβιδάκης Αντώνιος
Κυμιωνής Γεώργιος
Παλλήκαρης Ιωάννης
Χλουβεράκης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Οφθαλμολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οφθαλμολογία; Οφθαλμική ογκολογία; Βραχυθεραπεία; Ραδιενεργός πλάκα; Ακτινοθεραπεία; Ρουθήνιο; Οφθαλμική απεικόνιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.