Επίδραση διατροφικών συστατικών και ελευθέρων ριζών στο παχύ έντερο και στην μικροχλωρίδα του σε ένα μοντέλο ποντικού χαμηλού βαθμού φλεγμονής

Περίληψη

Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών συστατικών, της μικροχλωρίδας του εντέρου και τις ανταποκρίσεις του ξενιστή, διαδραματίζουν επιτακτικό ρόλο για την υγεία του εντέρου. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της διατροφής, της μικροχλωρίδας του παχέος εντέρου και του ξενιστής προτείνεται να είναι σημαντικοί για την αποφυγή ανισορροπίας μικροβιακών οικοσυστημάτων του εντέρου και πρόκλησης φλεγμονής χαμηλού βαθμού. Τα συστατικά των φυτικών ινών, ειδικότερα, έχουν τονιστεί για τα θετικά αποτελέσματά τους στη μικροχλωρίδα και την προστασία του εντέρου από φλεγμονή. Επιπλέον, αν και δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, βασισμένες κυρίως σε ζωικό λίπος, έχουν συσχετιστεί με φλεγμονή του εντέρου δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό επηρεάζουν οι διαφορετικές πηγές λίπους και οι τρόποι πρόσληψης λίπους στην διαδικασία πρόκλησης φλεγμονής στο έντερο.Ο γενικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνήσει τη διαφορετική επίδραση κλασμάτων από φυτικές ίνες καιπρωτεΐνες από φασόλια κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Various factors, including dietary components, the gut microbiota and host responses, are imperative for gut health. Optimal interactions between diet, gut microbiota and host are suggested to be important to avoid imbalanced gut microbial ecosystems and low-grade inflammation. Dietary fiber components, in particular, have been highlighted for their positive effects on the microbiota and gut inflammation status. Furthermore, although high-fat diets, mainly based on animal fat, have been associated with gut inflammation it is not clear to what extend different fat sources, and modes of fat intake affect the gut inflammatory process. The overall aim of the current thesis was to investigate the differential impact of fiber and protein fractions from faba beans and different fat types on the microbiota composition and gut health in mice with and without low-grade inflammation in the gut. Another aim was to assess the role of reactive oxygen species induced by NADPH oxidase 1 for low-grade ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ulike faktorer, slik som næringsstoffer, tarmmikrobiota og biologiske vertsresponser, er avgjørende for tarmhelsen. Optimal interaksjon mellom disse er viktig for å unngå ubalanserte mikrobielle tarmøkosystemer og lavgradig betennelse. Særlig har kostfiber blitt fremhevet som viktig og positiv for både mikrobiota og tarmbetennelsesstatus. I tillegg, selv om kosthold med høyt fettinnhold fra animalske kilder har vært assosiert med tarmbetennelse, er det ikke entydig klart i hvilken grad ulike fettkilder, og inntak av fett som sådan påvirker betennelse i tarm. Det overordnede målet med denne oppgaven var å undersøke i hvilken grad fiber- og proteinfraksjoner fra fababønner og ulike fetttyper påvirket mikrobiotasammensetningen og tarmhelsen hos mus med og uten lavgradig betennelse i tarmen. Et annet mål var å evaluere rollen til reaktive oksygenforbindelser indusert av NADPH-oksidase 1 for lavgradig tarmbetennelse og mikrobielle samfunn i tykktarm.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53422
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53422
ND
53422
Εναλλακτικός τίτλος
Impact of dietary components and reactive oxygen species (ROS) in the colon and its microbiota in a low-grade inflammation mouse model
Betydning av kostholdsfaktorer og reaktive oksygenforbindelser (ROS) for tarmen og dens mikrobiota i en musemodell med lavgrads inflammasjon
Συγγραφέας
Παπουτσής, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Norwegian University of Life Sciences
Εξεταστική επιτροπή
Carslen Harald
Kjølsrud Bøhn Siv
Chassaing Benoit
Telle-Hansen Vibeke
Leanti La Rosa Sabina
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Διατροφή και Διαιτολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Φλεγμονή παχέος εντέρου; Διατροφή; Ελεύθερες ρίζες; Knockout ποντίκια; Ποντίκια
Χώρα
Νορβηγία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.