Συστηματική και οικολογία Λιθοβιομόρφων της Ελλάδας

Περίληψη

Ο στόχος της Διδακτορικής Διατριβής είναι η καλύτερη γνώση από απόψη συστηματικής και οικολογίας των Λιθοβιομόρφων της Ελλάδος. •Ειδικότερα, μελετήθηκε όλη η προγενέστερη βιβλιογραφία των Λιθοβιομόρφων της Ελλάδος. Δημιουργήθηκαν, για την ευκολία των μεταγενέστερων ερευνητών κλειδιά αναγνωρίσεων για γένη, υπογένη και είδη των Λιθοβιομόρφων της Ελλάδος. •Περιγραφή καινούργιων ειδών για την επιστήμη καθώς και νέων ειδών για την ελλαδική πανίδα. •Ειδικότερα, οκτώ (8) νέα είδη για την επιστήμη:1.Harpolithobius andreevi2.Harpolithobius beroni3.Harpolothobius samothrakiensis4.Monotarsobius bescovi5.Pleourolithobius bartsiokasi6.Hessebius matsakisi7.Lithobius hrissiae8.Lithobius seresensis•και τρία (3) καινούργια είδη για την πανίδα της Ελλάδος:1.Lithobius forficatus2.Lithobius lucifugus3.Lithobius pelidnus•Ζωογεωγραφική ανάλυση για πρώτη φορά στην Ελλάδα των Λιθοβιομόρφων ανά γεωγραφική περιοχή με καθαρά στοιχεία ενδημισμού. •Η παρούσα Διατριβή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των Λ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the Doctoral Thesis is the best knowledge in terms of systematic and ecology of LITHOBIIDAE of Greece.• More specifically, all the previous literature LITHOBIIDAE of Greece was studied. •For the convenience of later researchers identification keys for genus, subgenus, and species of the Lithobiidae Fauna of Greece. was created• Description of new species for science and new species for the Greek fauna• More specifically, eight (8) new species for science:9.Harpolithobius andreevi10.Harpolithobius beroni11.Harpolothobius samothrakiensis12.Monotarsobius bescovi13.Pleourolithobius bartsiokasi14.Hessebius matsakisi15.Lithobius hrissiae16.Lithobius seresensis•and three (3)species for the Greek fauna4.Lithobius forficatus5.Lithobius lucifugus6.Lithobius pelidnus7.• Zoogeographic analysis for the first time in Greece according to geographic area with clear elements of endemism.8.• This dissertation resulted in an increase in the number of Lithobiidae in Greece from 44 to 65 s ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scopul tezei de doctorat este cea mai bună cunoaștere în ceea ce privește sistematica și ecologia LITHOBIIDAE din Grecia. • Mai precis, a fost studiată toată literatura anterioară LITHOBIIDAE din Grecia. • Pentru comoditatea cercetătorilor de mai târziu, cheile de identificare pentru genul, subgenul și speciile Faunei Lithobiidae din Grecia. a fost creat • Descrierea unor noi specii pentru știință și noi specii pentru fauna grecească • Mai precis, opt (8) specii noi pentru știință: 9. Harpolithobius andreevi 10. Harpolithobius beroni 11. Harpolothobius samothrakiensis 12. Monotarsobius bescovi 13. Pleourolithobius bartsiokasi 14. Hessebius matsakisi 15. Lithobius hrissiae 16. Lithobius seresensis • și trei (3) specii pentru fauna greacă 4. Lithobius forficatus 5. Lithobius lucifugus 6. Lithobius pelidnus 7. • Analiză zoogeografică pentru prima dată în Grecia în funcție de zona geografică cu elemente clare de endemism. 8. • Această disertație a dus la o creștere a nu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53398
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53398
ND
53398
Εναλλακτικός τίτλος
Systematic and ecology of Lithobiidae of Greece
Sistematica si ecologia Lithobiidelor din Grecia
Συγγραφέας
Σταυρόπουλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
1991
Ίδρυμα
Universitatea Babeş-Bolyai
Εξεταστική επιτροπή
Matic Zachiu
Ceuca Traian
Stugren Bogdan
Tomescu Nicolae
Petrescu Iustinian
Picica Konstantin
Craciun Konstantin
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Ζωολογία
Λέξεις-κλειδιά
Χειλόποδα; Λιθοβιομόρφα
Χώρα
Ρουμανία
Γλώσσα
Ρουμανικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.