Ο ρόλος του λιπώδους ιστού στα μεταβολικά νοσήματα και μοριακά μονοπάτια που επηρεάζουν τη λειτουργία του

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διεύρυνση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με το ρόλο του λιπώδους ιστού στις μεταβολικές διαταραχές και η έρευνα των μοριακών μονοπατιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του. Υπό αυτό το πρίσμα, πραγματοποιήθηκαν δύο βιβλιογραφικές μελέτες. Αρχικά, διερευνήθηκε πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ του λιπώδους ιστού και του αγγειακού συστήματος μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση και την εξέλιξη των μεταβολικών ασθενειών. Στη δεύτερη ανασκόπησή που πραγματοποιήθηκε, περιγράφονται οι αγγειογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν το λιπώδη ιστό και οι φαρμακολογικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία της παχυσαρκίας και των συνοδών νοσηροτήτων της. Επιπλέον, προτείνονται τρέχουσες προσεγγίσεις της εμβιομηχανικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των συνακόλουθων μεταβολικών ασθενειών. Αυτές οι πληροφορίες οδήγησαν στη δοκιμή των ιδιοτήτων ενός νέου, φυσικού, βιολογικού ικριώματος με βάση το Histogel που υποστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to expand the current knowledge on the role of adipose tissue (AT) on metabolic disorders and to research the molecular pathways that affect its function. In this light, we performed two narrative reviews. Initially, the crosstalk between AT and the vascular system and how this can affect the onset and progression of metabolic diseases was investigated. In a second narrative review, the angiogenic factors that affect AT and pharmacological approaches that could be used in the treatment of obesity and its accompanying co-morbidities were described. Moreover, current bioengineering approaches that could be employed in the fight against obesity and consequent metabolic diseases are suggested. Hence this information led to testing the properties of a new, natural, Histogel-based bioscaffold to support the proliferation and differentiation of white AT to into brown-like AT, a more metabolically active version of fat. As AT is affected by the cytokines of other tiss ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lo scopo di questa tesi è di espandere le conoscenze attuali sul ruolo del tessuto adiposo (AT) sui disordini metabolici e di ricercare i pathways molecolari che ne influenzano la funzione. In questo contesto abbiamo eseguito due revisioni narrative. Nella prima review abbiamo indagato su come il crosstalk tra AT e sistema vascolare possa influire sull’esordio e sulla progressione dei disordini metabolici. Nella nostra seconda review, abbiamo descritto i fattori angiogenici che influenzano l’AT e gli approcci farmacologici che potrebbero essere utilizzati nella lotta contro l’obesità e le sue co- morbilità associate. Inoltre, proponiamo degli attuali approcci di bioingegneria che potrebbero essere impiegati nella lotta contro l’obesità e i disordini metabolici associati. Queste informazioni ci hanno portato a testare le proprietà di un nuovo, naturale Histogel-based bioscaffold per supportare la proliferazione e il differenziamento del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo brown-li ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52424
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52424
ND
52424
Εναλλακτικός τίτλος
The role of adipose tissue in metabolic disorders and molecular pathways that affect its function
Συγγραφέας
Βλιώρα, Μαρία του Δημοσθένης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Φλουρής Ανδρέας
Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Φατούρος Αθανάσιος
Mitola Stefania
Ronca Roberto
Μέτσιος Γεώργιος
Δήμας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λιπώδης ιστός; Μεταβολικές ασθένειες; Ικριώματα μηχανικής ιστών (scaffolds); Ιρισίνη; Καρκίνος; Αγγειογένεση; VEGF (Aγγειογενετικός ενδοθηλιακός αναπτυξιακός παράγοντας ); FNDC5; Φαιός λιπώδης ιστός; Λευκός λιπώδης ιστός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.