Νεοπλατωνικός έρως: η μεταφυσική του έρωτα στον Πλωτίνο, τον Πρόκλο και τον ψευδο-Διονύσιο

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει την έννοια του έρωτος σε κείμενα των Νεοπλατωνικών φιλοσόφων Πλωτίνου (204/5–270 μ.Χ.), Πρόκλου (περ.412–485 μ.Χ.) και του συγγραφέα των Αρεοπαγιτικών (ύεστερος 5ος - πρώιμος 6ος αι.). Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύω την πραγματεία που ο Πλωτίνος αφιερώνει στον έρωτα (Ενν., ΙΙΙ.5) και επιχειρώ να αναδείξω την οντολογική σημασία του έρωτα στο πλωτινικό σύστημα. Κατά τον Πλωτίνο μια οντότητα (π.χ. η Ψυχή) είναι/υπάρχει στο μέτρο που είναι ερωτική, δηλ. κατά τον προσανατολισμό της προς το νοητό σύμπαν. Επομένως, ένα από τα συμπεράσματά μου είναι ότι ο Έρως συνεπάγεται ένδεια, και, συνεπώς, λαμβάνει χώρα σε ένα κάθετα σχήμα, όπου μια κατώτερη οντότητα χαρακτηρίζεται από έρωτα για τον ανώτερό της προπάτορα. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πρόκλος φαίνεται να αφίσταται αρκετά από τον Πλωτίνο, καθώς στα Σχόλια στον Πρώτο Αλκιβιάδη ο Πρόκλος αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι κατώτερες οντότητες έχωουν επιστρεπτικό (ανοδικό) έρωτα για τις ανώτερες, ενώ οι δεύτερες χαρακτηρίζονται από π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the notion of Love (Eros) in key texts of the Neoplatonic philosophers Plotinus (204/5–270 C.E.), Proclus (c.412–485 C.E.) and Pseudo-Dionysius the Areopagite (late 5 th -early 6 th cent.). In the first chapter I discuss Plotinus’ treatise devoted to Love (Enneads,III.5) and I attempt to show the ontological importance of Eros within the Plotinian system. For Plotinus for an entity (say Soul) to be/exist is to be erotic, i.e. be directed to the intelligible realm. Hence, one of the conclusions is that Love implies deficiency, and, thus, it takes place in a vertical scheme, where an inferior entity has eros for its higher progenitor. If this is so, then Proclus apparently diverges greatly from Plotinus, because in his Commentary on the First Alcibiades Proclus clearly states that inferior entities have reversive (/upwards) eros for their superiors, whereas the latter have providential (/downwards) eros for their inferiors ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52276
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52276
ND
52276
Εναλλακτικός τίτλος
Neoplatonic love: the metaphysics of eros in Plotinus, Proclus and the pseudo-Dionysius
Συγγραφέας
Βασιλάκης, Δημήτριος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
University of London. King's College London
Εξεταστική επιτροπή
Dillon John
Καλλιγάς Παύλος
Adamson Peter
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Έρωτας; Αγάπη; Νεοπλατωνισμός; Χριστιανισμός; Πρόνοια του Θεού; Εγωισμός
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)