Το ομοσπονδιακό φαινόμενο κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα: εννοιολογική και θεσμολογική προσέγγιση υπό το πρίσμα της αιτωλικής έννομης τάξης

Περίληψη

«Το ομοσπονδιακό φαινόμενο κατά τον 3ο αι. π.Χ.- Εννοιολογική και θεσμολογική προσέγγιση υπό το πρίσμα της αιτωλικής έννομης τάξης»Αντικείμενο της διατριβης είναι ἡ διερεύνηση της θεσμικής εξέλιξης και λειτουργίας του ομοσπονδιακου φαινομένου στην ελληνική Αρχαιότητα, υπό το ειδικότερο πρίσμα της περίπτωσης του Κοινού των Αιτωλών, κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα, εποχή της μέγιστης θεσμικής και πολιτικής ακμής του. Η οριοθέτηση του αντικειμένου γίνεται μέσα απο την εννοιολογική προσέγγιση και ορολογική συσχέτιση, από νομική σκοπιά, των συναφών νομικών όρων, που απαντώνται στις πηγές (ἔθνος, Κοινὸν, πολιτεία, συμπολιτεία), καθώς και μέσω της αποσαφήνισης της ιδιαιτερότητας του ομοσπονδιακού φαινομένου της Αρχαιότητας, σε σχέση με τις σύγχρονες μορφές των ομοσπονδιακών κρατών. Ως κοινά χαρακτηριστικά αρχαίων και σύγχρονων ομοσπονδιακών κρατών εντοπίζονται η μονιμότητα της ομοσπονδιακής ένωσης, η ύπαρξη κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας, η «διπλή» ιθαγένεια των πολιτών, η αυτονομία των ομόσπονδων κρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

"THE FEDERAL PHENOMENON IN THE 3RD CENTURY B.C.- A CONCEPTUAL AND INSTITUTIONAL APPROACH IN THE LIGHT OF THE AETOLIAN LEGAL ORDER "The object of the dissertation is the investigation of the institutional development and the various functional aspects of the federal phenomenon in Greek Antiquity, in the specific light of the case of the League of the Aetolians, during the 3rd century B.C., i.e., the period of its institutional and political apogee. The delimitation of the object is achieved through the conceptual approach and the terminological correlation, from a legal point of view, of the related legal terms, which are found in the sources (ἔθνος, Κοινὸν, πολιτεία, συμπολιτεία), as well as through the clarification of the specificity of the federal phenomenon, in relation to the modern forms of federal states. The common features of both ancient and modern federal states are the permanence of the federal union, the existence of a central executive power, the "dual" citizenship of th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51756
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51756
ND
51756
Εναλλακτικός τίτλος
The federal phenomenon in the 3rd century B.C.: A conceptual and institutional approach in the light of the Aetolian legal order
Le phénomène fédéral au 3ème siècle av. J. -C.: une approche conceptuelle et institutionnelle à la lumière de l ' ordre juridique étolien
Συγγραφέας
Δρακόπουλος, Νικόλαος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)
Εξεταστική επιτροπή
Χέλμης Ανδρέας
Δημοπούλου Αθηνά
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Μουσταίρα Ελένη
Γιούνη Μαρία
Τζαμτζής Ιωάννης
Αρναούτογλου Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Ομοσπονδιακό Φαινόμενο; Ομοσπονδιακό Κράτος; Συμπολιτεία; Κοινόν; Αρχαιοελληνικά Έθνη; Κοινό των Αιτωλών; Ελληνιστική περίοδος; Ασυλία; Ισοπολιτεία; Δια του Δικαίου Ενοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.