Επίδραση της διαθεσιμότητας του νερού στα χαρακτηριστικά καλλιεργούμενων και τοπικών ποικιλιών βασιλικού (Ocimum basilicum L.).

Περίληψη

Η συνεχής μείωση της διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, σε στρατηγικές μείωσης των αρδεύσεων. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια του βασιλικού (Ocimum basilicum L.), λόγω των προϊόντων πολλαπλού ενδιαφέροντος και χρησιμότητας που παρέχει, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την έκταση που καταλαμβάνει, αν οι τεχνικές μείωσης του νερού άρδευσης δώσουν απάντηση στις ιδιαίτερες αρδευτικές ανάγκες της. Μια μελέτη τριών ετών (2015-2018) πραγματοποιήθηκε στον αγρό, για τον προσδιορισμό της επίδρασης της διαθεσιμότητας του νερού άρδευσης στα μορφολογικά, αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων ποικιλιών βασιλικού. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά πειράματα τόσο μεταξύ καλλιεργούμενων ποικιλιών όσο και μεταξύ τοπικών ποικιλιών βασιλικού. Οι τοπικές ποικιλίες μελετήθηκαν συγκρινόμενες με την καλλιεργούμενη ποικιλία “Sweet”. Επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί η επίδρασης της κλιμακούμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ongoing reduction of water resources has attracted the researchers interest to evolving develope strategies to reduce irrigation. At the same time, the cultivation of basil (Ocimum basilicum L.), due to the multiple products that provides, could significantly increase the area that is cultivated if there is a proper management of the irrigation water. A three-year field study (2015 to 2018) was conducted to determine the effect of the different irrigation levels on the morphological, agronomical, physiological and quality characteristics of the basil varieties. This study was performed using different experiments in which cultivated varieties were used and also local landraces of basil. The local landraces were studied in comparison with the Sweet variety. An attempt was made to determine the effect of the different of irrigation levels on the produced product. Irrigation was performed using the deficit irrigation technique by providing different amounts of water (d40, d70 and d100 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51754
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51754
ND
51754
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of water availability on the characteristics of basil (Ocimum basilicum L.) cultivars and landraces
Συγγραφέας
Καλαμαρτζής, Ιάκωβος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δόρδας Χρήστος
Γεωργίου Πανταζής
Μενεξές Γεώργιος
Τσιάλτας Ιωάννης
Μαυρομάτης Αθανάσιος
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλλιά
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ελλειμματική άρδευση; Φυσιολογικά χαρακτηριστικά; αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού; επιγενετικοί μηχανισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.