Κατιοντικός πολυμερισμός βινυλαιθέρων με χρήση ενεργοποιημένων μεταλλοκενικών συμπλόκων ως απαρχητών: εφαρμογές στη σύνθεση πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε μία μελέτη του ομοπολυμερισμού και του συμπολυμερισμού του κανονικού βουτυλο-βινυλαιθέρα και του 2-χλωροαιθυλο-βινυλαιθέρα χρησιμοποιώντας ενεργοποιημένα ζιρκονοκενικά σύμπλοκα ως κατιοντικούς απαρχητές. Στη συνέχεια, τα συμπολυμερή που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν, μετά από χημική μετατροπή τους, για τη σύνθεση εμβολιασμένων συμπολυμερών. Αρχικά, συντέθηκαν εμβολιασμένα συμπολυμερή με κύρια αλυσίδα πολυ-(βινυλαιθέρων) και κλάδους πολυ-(ε-καπρολακτόνης) (PCL) ή πολυ-(L-λακτιδίου) (PLLA), ακολουθώντας δύο διαφορετικές συνθετικές πορείες. Σύμφωνα με την πρώτη πορεία, οι ομάδες χλωρίου των πολυ-(βινυλαιθέρων) αντικαταστάθηκαν από ομάδες αζιδίου και μέσω χημείας κλικ αντέδρασαν με πολυμερικές αλυσίδες PCL και PLLA, που έφεραν ακραίους τριπλούς δεσμούς (μέθοδος «εμβολιασμού σε»). Εναλλακτικά, οι ομάδες χλωρίου μετατράπηκαν σε υδροξυλομάδες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως απαρχητές για τον Πολυμερισμό Διάνοιξης Δακτυλίου (ROP) της ε-καπρολακτόνης και του L ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this work, the homopolymerizations and copolymerization of butyl vinyl ether and 2-chloroethyl vinyl ether were studied by employing an activated cationic zirconocene complex as cationic initiator. The resulting polymers were then chemically modified by various methods leading to the synthesis of graft copolymers. Graft copolymers bearing poly(vinyl ethers) as backbone and either poly(ε-caprolactone) (PCL) or poly(L-Lactide) (PLLA) as branches were synthesized using two alternative synthetic routes. The first route included the substitution of the chlorine groups of the poly(vinyl ethers) into azide groups and their subsequent click reaction with PCL or PLLA chains functionalized with ω-alkyne groups (“grafting onto” method). Alternatively, the chlorine groups of the vinyl ethers were transformed into hydroxide groups, which were then used as initiators for the Ring Opening Polymerization (ROP) of ε-caprolactone or L-lactide (“grafting from” method). Additionally, the pendant haloge ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
DOI
10.12681/eadd/51201
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51201
ND
51201
Εναλλακτικός τίτλος
Cationic polymerization of vinyl ethers using activated metallocene complexes as initiators: applications in the synthesis of complex macromolecular structures
Συγγραφέας
Ζουγανέλης, Σταύρος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙ. Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πιτσικάλης Μαρίνος
Ιατρού Ερμόλαος
Σακελλαρίου Γεώργιος
Μαυρομούστακος Θωμάς
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Επιστήμη πολυμερών
Λέξεις-κλειδιά
Πολυ-(βινυλαιθέρες); Μεταλλοκένια; Εμβολιασμένα συμπολυμερή; Πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου; Ριζικός πολυμερισμός μεταφοράς ατόμου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.