Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru και εφαρμογές τους σε αντιδράσεις μεταφοράς υδρογόνου και σε αντιδράσεις α,β-αλκυλίωσης

Περίληψη

Οι καταλυτικές αντιδράσεις υδρογόνωσης με μεταφορά σε ακόρεστα υποστρώματα είναι μια εξαιρετική εναλλακτική μέθοδος σύνθεσης κορεσμένων προϊόντων σε ήπιες συνθήκες. Επιπλέον, οι καταλυτικές αντιδράσεις α,β-αλκυλίωσης είναι αντίδρασεις σύζευξης που ακολουθούν τις αρχές της οικονομίας ατόμου, καθώς το μοναδίκο παραπροϊόν είναι το νερό. Υπάρχει συνεχής ανάγκη στη ανάπτυξη νέων καταλυτικών συστημάτων για τις δύο αυτές διεργασίες. Σε αυτή τη Διδακτορική Διατριβή συντεθήκαν νέοι πρόδρομοι καταλύτες του Ru(II) με χημικό τύπο [Rup-cymene)LCl]X, X= PF6- και [Ru(p-cymene)Cl3]- και τύπου [RuL(PPH3)2Cl2]. Ως υποκαταστάτες L επιλεχτήκαν παράγωγα της 2,2΄πυριδυλο-κινολίνης και της 2,2΄-δικινολίνης. Οι νέες ενώσεις χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπικές τεχνικές και με κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ.Οι νέοι πρόδρομοι καταλύτες εξετάστηκαν σε αντιδράσεις υδρογόνωσης με μεταφορά, για την αναγωγή υποστρωμάτων αρωματικών κετονών, χρησιμοποιώντας την 2-προπανόλη ως δότη «υδρογόνου» και ισχυρή βάση. Οπου ήταν δυνα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Catalytic transfer hydrogenation reactions in unsaturated substrates is an exceptional alternative method of production of saturated products in mild condition. In addition, catalytic α,β—alkylation reactions are coupling reactions that follow the atom economy principle, as the only byproduct is water. There is a constant need to develop new catalytic systems for both processes.In this PhD thesis a series of Ru(II) catalyst precursors of the general formula [Rup-cymene)LCl]X (X= PF6- and [Ru(p-cymene)Cl3]-) and [RuL(PPH3)2Cl2] was prepared. 2,2΄pyridyl-quinoline and 2,2 ΄biquinoline derivatives were chosen as the appropriate ligands. The new compounds were characterized by spectroscopic techniques and by X-ray crystallography.The new catalyst precursors were evaluated for the transfer hydrogenation reactions of aromatic ketones, using 2-propanool as hydrogen donor and strong base. Where possible, the active catalyst was synthesized and a possible reaction mechanism was proposed.Further ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/51124
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51124
ND
51124
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and characterization of Ru complexes suitable for transfer hydrogenation and α,β-alkylation reactions
Συγγραφέας
Ζαχαρόπουλος, Νικόλαος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος
Μητσοπούλου Χριστίνα-Άννα
Μεθενίτης Κωνσταντίνος
Μπακέας Ευάγγελος
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Ανόργανη και Πυρηνική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Σύμπλοκα Ru(II); Πυριδυλο-κινολίνη; Υδρογόνωση με μεταφορά; α-Αλκυλίωση; β-Αλκυλίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.