Συγκριτική μελέτη των αναγκών ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα και με βαρεία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο προχωρημένος καρκίνος πνεύμονα (ΚΠ) και η βαρεία Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επηρεάζουν τη ζωή ασθενών και των οικογενειών τους σε πολλαπλά επίπεδα, δημιουργώντας πολύπλευρες ανάγκες. H αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να παρέχεται σε αυτούς υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη φροντίδα.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση και η σύγκριση των αναγκών ασθενών με προχωρημένο ΚΠ και με βαρεία ΧΑΠ καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που τις επηρεάζουν.Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη συσχετίσεων, σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2019.Το δείγμα της μελέτης: Διεξήχθη δειγματοληψία ευκολίας. Στην μελέτη έλαβαν μέρος Ν=172 ασθενείς (85 ΚΠ / 87 ΧΑΠ) (ποσοστό ανταπόκρισης 96%).Εργαλεία μέτρησης: Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: α) Η σύντομη έκδοση του Ερωτηματολογίου Προβλημάτων και Αναγκών ΑΦ (Problems and Needs in Pa ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Advanced Lung Cancer (LC) and severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) affect the lives of patients and their families on multiple levels, creating multifaceted needs. Assessing patients' needs is vital in order to provide them with high quality comprehensive care.Aim: The purpose of this study was to investigate and compare the needs of patients with advanced LC and severe COPD as well as to evaluate factors that affect them.Methods: A cross-sectional study was performed in two public hospitals in Athens from September 2017 to March 2019.The sample of the study: A convenient sample of 172 patients (85 LC / 87 COPD) (response rate 96%) who consented to participate, were interviewed.Measurements tools: A clinical-demographic questionnaire and the following 4 evaluating scales were used: a) Problems and Needs in Palliative Care Questionnaire- short version, PNPC- short version (0-64), b) 12- Item Short-Form Health Survey (physical and mental), SF-12 (0-100%), c) Pa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
DOI
10.12681/eadd/51057
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51057
ND
51057
Εναλλακτικός τίτλος
Comparison of palliative care needs of patients with advanced lung cancer and severe chronic obstructive pulmonary disease
Συγγραφέας
Νταβαρίνου, Γεωργία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Κλινικής Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπίρμπας Κωνσταντίνος
Πατηράκη Ελισάβετ
Κακλαμάνος Ιωάννης
Φιλντίσης Γεώργιος
Κωνσταντίνου Ευάγγελος
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Κατσούλας Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά
Ανάγκες Ανακουφιστικής Φροντίδας; Ανάγκες ασθενών; Προχωρημένος καρκίνος του πνεύμονα; Βαρεία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.