Μια χρονογραφική μελέτη στο São Pedro da Afurada: αναγνώσεις και ερμηνευτικές πρακτικές της κατοίκησης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή βασίζεται στην υπόθεση ότι η επίδραση ενός αρχιτεκτονικού έργου αποτυπώνεται όχι μόνο στην οργάνωση του χώρου και κατ' επέκταση στις κοινωνικές σχέσεις που εδραιώνονται σε αυτόν, αλλά κυρίως στη δομή, τη διαχείριση και τη διάθεση του χρόνου στην καθημερινή ζωή. Σήμερα, η ολοένα και πιο κατακερματισμένη και εμπορευματοποιημένη αντίληψη του χρόνου επηρεάζεται βαθιά από τη ρητορική και τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι συνέπειες αυτής της συνθήκης γίνονται αισθητές ακόμη και στις πιο απλές πρακτικές που συνδέουν την αρχιτεκτονική με τον άνθρωπο, στο ίδιο το κατοικείν. Παρόμοιες επιπτώσεις συναντώνται στην κλίμακα των γειτονιών, καθώς και σε αυτήν των σύγχρονων πόλεων (μητροπόλεις, έξυπνες πόλεις, βιώσιμες πόλεις κ.λπ.), στις οποίες εκτυλίσσονται σύνθετες και ανταγωνιστικές δυναμικές. Στο όνομα της ανάπτυξης και της προόδου, οι πολεοδομικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στα αστικά κέντρα, στις περιφέρειές τους αλλά και –στην προκειμένη περίπτωσή μελέτης– στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis emanates from the premise that the impact of an architectural project is manifested not only in the organization of space and, by extension, in the social relationships established therein, but mainly in the structure and disposition of time in everyday life. Nowadays, the perception of time, increasingly fragmented and commodified, is deeply affected by the rhetoric and demands of the capitalist economy. The consequences of this condition are revealed in the simplest practices that connect the architecture with the human being, in short, the inhabiting itself. We encounter the same effects on the scale of neighbourhoods, as well as on that of contemporary cities (metropolises, smart cities, sustainable cities, etc.), where complex and competitive dynamics unfold. In the name of progress, the urban strategies implemented in the urban centres, their peripheries and also, regarding our case, on the waterfronts, promote a homogenizing aesthetic of the local that derives from t ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El origen de este trabajo de investigación reside en la premisa de que el impacto de un proyecto arquitectónico se manifiesta no sólo en la organización del espacio y, por extensión, en las relaciones sociales que en él se establecen, sino, sobre todo, en la estructura y gestión del tiempo en la vida cotidiana. Hoy en día, la percepción del tiempo, cada vez más fragmentada y comercializada, se ve profundamente afectada por la retórica y exigencias de la economía capitalista. Las consecuencias de esta condición se desvelan en las prácticas más sencillas que conectan la arquitectura con el ser humano, en definitiva, en el propio habitar. Lo mismo sucede tanto a escala de barrio, como de las ciudades contemporáneas (metrópolis, ciudades inteligentes, sostenibles, etc.), en que se despliegan dinámicas complejas y competitivas. En nombre del progreso, las estrategias urbanísticas implementadas en los centros urbanos, sus periferias, y también, como en este caso, los frentes marítimos, fomen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51055
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51055
ND
51055
Εναλλακτικός τίτλος
Tiempografia in São Pedro da Afurada: interpretive readings and practices of inhabiting
Tiempografía en São Pedro da Afurada: lecturas y prácticas interpretativas del habitar
Συγγραφέας
Γέροντα, Αντιγόνη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Departamento de Teoria e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación
Εξεταστική επιτροπή
Álvarez-Prozorovich Fernando
Delgado-Ruiz Manuel
Oyón José-Luis
Fernández-González Miquel
Grande Nuno
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Αρχιτεκτονική μηχανική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Ανθρωπολογία
Λέξεις-κλειδιά
αρχιτεκτονική και ανθρωπολογία; Παραθαλάσσιοι οικισμοί; Αστικές αναπλάσεις; χρόνος και ρυθμοί στην καθημερινή ζωή; βίωμα και μνήμη; φυσική και πολιτιστική κληρονομιά; São Pedro da Afurada (Πορτογαλία)
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Ισπανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.