Βιώσιμες φωτοκαταλυτικές διεργασίες οξείδωσης για την επεξεργασία αναδυόμενων μικρο-ρύπων

Περίληψη

Η παρούσα εργασία ερευνά διεξοδικά την απομάκρυνση νέων και αναδυόμενων μικρο-ρύπων (emerging microcontaminants: EMs) από υδατικά διαλύματα μέσω Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρύπανσης (ΠΟΜΑ), ονομαστικά μέσω της ετερογενούς και ομογενούς φωτοκατάλυσης. Ως μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικές ενώσεις τεχνητών γλυκαντικών (σακχαρίνη, saccharin: SAC), ενδοκρινικών διαταρακτών (δισφαινόλη-Α, bisphenol-A: BPA) και φαρμακευτικών (αντιπυρίνη, antipyrine: AP), τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ανθεκτικότητα στο περιβάλλον και ανιχνεύονται ευρέως στον κύκλο του νερού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων concepts, τα οποία μπορούν να καταστήσουν τις φωτοχημικές διεργασίες πιο οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Σε όλες τις περιπτώσεις, αξιολογείται η επίδραση σημαντικών λειτουργικών παραμέτρων στην απόδοση των διεργασιών. Πιο αναλυτικά: Στο Κεφάλαιο 4, διερευνάται η φωτοκαταλυτική επεξεργασία της σακχαρίνης (S ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work investigates the elimination of new and emerging microcontaminants (EMs) from water by means of photochemical oxidation processes, namely heterogeneous and homogeneous photocatalysis. Representative compounds of artificial sweeteners (saccharin, SAC), endocrine disruptors (bisphenol-A, BPA), and pharmaceuticals (antipyrine, AP) of high environmental persistence and widespread occurrence in the water cycle are used as case studies. Novel concepts that can make photochemical oxidation a more cost-effective and environmentally benign technology are tested. In Chapter 4, the photocatalytic treatment of SAC and BPA is investigated. Novel submicronic anatase–rutile nanocomposite particles with tuned phase ratio are used as catalysts to increase the photocatalytic performance under UVA irradiation. At the best-assayed conditions (C0 = 3 mg/L, catalyst = 400 mg/L), SAC and BPA are completely degraded within 90 and 150 min of photocatalytic treatment, respectively. [variables: ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50954
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50954
ND
50954
Εναλλακτικός τίτλος
Sustainable photocatalytic oxidation processes for the treatment of emerging microcontaminants
Συγγραφέας
Δαυϊδίδου, Κωνσταντίνα του Παρασκευάς
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
University of Edinburgh. College of Science & Engineering. School of Engineering. Institute for Infrastructure and Environment
Εξεταστική επιτροπή
Chatzisymeon Efthalia
Borthwick Alistair
Dunlop Patrick
Semião Andrea
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία υδάτων
Λέξεις-κλειδιά
Προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης; Ετερογενής φωτοκατάλυση; Σύστημα photo-Fenton; Ενδοκρινικοί διαταρακτές; Tεχνητά γλυκαντικά; Φαρμακευτικά; Αναδυόμενοι οργανικοί μικρορρύποι; Επεξεργασία νερού; Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.