Ανάπτυξη εργαλείων δοσιμετρίας σε κυτταρικό και πρωτεϊνικό επίπεδο και εφαρμογή τους για τη βελτιστοποίηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων με τη χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική μελέτη, με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων δοσιμετρίας σε κυτταρικό και πρωτεϊνικό επίπεδο και εφαρμογή τους για τη βελτιστοποίηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων με τη χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo», είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός εργαλείου υπολογισμού που θα έχει την ικανότητα να εκτιμά την απόκριση του DNA σε βλάβες (DDR) που δημιουργούνται όταν ιονίζουσα ακτινοβολία (IR) αλληλεπιδρά με τη έμβια ύλη. Αυτό το υπολογιστικό εργαλείο στοχεύει στη χρήση του σε κλινικές εφαρμογές είτε για προσομοιώσεις είτε για τη χρήση δεδομένων που έχουν παραχθεί από τη χρήση του. Απώτερος στόχος είναι η βελτιστοποίηση και η εξατομίκευση θεραπευτικών και απεικονιστικών κλινικών πρωτοκόλλων.Η διατριβή έχει οργανωθεί σε 5 κεφάλαια, για την εύκολη κατανόηση του συνόλου της μελέτης. Στο πρώτο κεφάλαιο συζητούνται κάποιες γενικές εισαγωγικές θεωρητικές έννοιες σχετικά με τον τομέα της ραδιοβιολογίας και τη χρησιμότητα της μικρο- και νανο-δοσιμετρίας. Παρουσιάζονται επίσης οι δημοσιεύσεις που εκπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present investigation, entitled “Development of cell and protein scale dosimetry tools, and their applications for the optimization of therapeutic protocols using Monte Carlo simulations”, aimed in the development of a calculation toolkit that has the ability to estimate the DNA damage response (DDR), when Ionizing Radiation (IR) interacts with biological matter. This tool aims to be utilized for clinical implementation either by each self or by the use of data produced using it, towards the optimization and personalization of therapeutic and imaging clinical protocols.The thesis has been organized in 5 chapters, for better understanding of the whole project. The first chapter discusses some general introductory theoretical information on radiobiology using micro- and nano-dosimetry. The publication produced during this thesis are also presented. The second chapter is an analytic review on studies that have investigated several aspects of the simulation procedure on the quantificat ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
DOI
10.12681/eadd/50467
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50467
ND
50467
Εναλλακτικός τίτλος
Development of cell and protein scale dosimetry tools, and their applications for the optimization of therapeutic protocols using Monte Carlo simulations
Συγγραφέας
Χατζηπαπάς, Κωνσταντίνος του Πέτρος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Καγκάδης Γεώργιος
Papanikolaou Niko
Λούντος Γεώργιος
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Παπαθανασίου Νικόλαος
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Εμφιέτζογλου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, διεπιστημονική προσέγγιση
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική έρευνα και Πειραματική ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
GEANT4-DNA; IDDRRA; Προσομοιώσεις Monte Carlo; Ιατρική Φυσική; Ραδιοβιολογία; Τρισδιάστατη Σχεδίαση Μορίων DNA
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.