Ανθεκτικότητα της φράουλας στην αλατόμητα όπως επηρεάζεται από το γενότυπο

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της αλατότητας στον ρυθμό φωτοσύνθεσης, στην αύξηση φυλλικής επιφάνειας και τη συσσώρευση οργανικών και ανόργανων μορίων σε επιλογές άγριας φράουλας που διαφέρουν ως προς την ευαισθησία στην αλατότητα με στόχο να διερευνηθούν κάποιοι από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το χαρακτηριστικό. Σε αρχικό στάδιο, ο ρυθμός φωτοσύνθεσης μειώθηκε λόγω κλεισίματος των στομάτων, σε όλες τις επιλογές που μελετήθηκαν. Αργότερα, οι αντιδράσεις του κύκλου του Calvin επηρεάστηκαν αρνητικά στις επιλογές MR 10 και NC 95-21-1 (Fragaria virginiana), ενώ οι επιπτώσεις αυτές δεν ήταν αντιστρέψιμες όταν μειώθηκε η αλατότητα στο εδαφικό διάλυμα. Αντίθετα, στην FRA 24 (Fragaria chiloensis) οι αντιδράσεις του κύκλου του Calvin δεν επηρεάστηκαν. Συμπτώματα τοξικότητας εμφανίστηκαν και στις δυο επιλογές Fragaria virginiana και άρχισαν περίπου δυο εβδομάδες μετά την πρώτη εφαρμογή του αλατούχου διαλύματος. Η ένταση των συμπτωμάτων ήταν στενά συσχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cultivated strawberry is considered a salt sensitive crop, while its progenitors Fragaria chiloensis and Fragaria virginiana differ in sensitivity, with F. chiloensis being more salt tolerant than F. virginiana. Salinity stress influences many aspects of plant physiology including photosynthetic rate, growth rate and the accumulation of certain metabolites to counteract the osmotic imbalance initially imposed by the increased salt concentration in the root medium. We sought to investigate the effect of salinity stress and recovery on the photosynthetic performance, leaf area production, and the accumulation of specific metabolites and inorganic ions of strawberry selections that differ in salt sensitivity, in an attempt to elucidate some of the mechanisms that are involved in salinity tolerance. At early stages of salt imposition reduction in stomatal conductance limited net assimilation rate (A) in all selections tested. Later, carboxylation efficiency was strongly affected in the F. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50302
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50302
ND
50302
Εναλλακτικός τίτλος
Salinity tolerance in strawberry (Fragaria spp) as ifluensed by genotype
Συγγραφέας
Νικολούδη, Ανδριάνα του Πέτρος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Michigan State University
Εξεταστική επιτροπή
Loescher Wayne
Hankock James
Telewski Frank
Gage Douglas
Flore James
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Προσαρμοστικότητα στην αλατότητα; Φράουλα; Γενότυπος
Χώρα
Η.Π.Α.
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.