Διερεύνηση στρατολόγησης Τ λεμφοκυττάρων σε καταστάσεις φλεγμονής και τραυματισμού: οι ρόλοι των πρωτεϊνών STING και CD43 στα ενδοθηλιακά και στα Τ λεμφοκύτταρα αντίστοιχα

Περίληψη

Η διαδικασία μετακίνησης λευκοκυττάρων είναι μια καλά ενορχηστρωμένη διαδικασία διαδοχικών συμβάντων που οδηγεί τα φλεγμονώδη κύτταρα να διασχίζουν το αγγειακό τοίχωμα και να φτάνουν σε περιφερειακούς ιστούς. Επομένως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα επιφανειακά μόρια των λευκοκυττάρων αντιδρούν με μόρια σηματοδότησης και προσκόλλησης του αγγειακού ενδοθηλίου είναι υψίστης σημασίας. Στην παρούσα διατριβή, εξέτασα το ρόλο καλύτερα του διαμεμβρανικού μορίου CD43 των Τ-λεμφοκυττάρων και του ενδοκυτταρικού ενδοθηλιακού μορίου STING στην διαδικασία μεταφοράς λευκοκυττάρων και σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Η CD43 είναι μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη που λειτουργεί ως ligand της Ε-σελεκτίνης για κύτταρα Th17 σε in vitro συνθήκες και απαιτείται για την κύλιση πάνω στο αγγειακό ενδοθήλιο και την πρόσληψη κυττάρων Th17, κατά τη διάρκεια της φλεγμονής in vivo. Σε αυτή τη διατριβή διερεύνησα πώς η CD43 ρυθμίζει τα βήματα των κυττάρων Th17 που απαιτούνται για την μετακίνηση λευκοκυττάρων. Βρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The leukocyte recruitment cascade is a well-orchestrated series of events leading to inflammatory cells crossing the vascular wall and reaching peripheral tissues. Therefore, understanding how surface molecules on leukocytes react to signaling queues by the vascular endothelium is of paramount importance. In the present thesis work, I examined the roles of the T cell transmembrane molecule CD43 and the endothelial cell intracellular molecule STING in the leukocyte recruitment and in inflammatory processes. Sialomucin CD43 is a transmembrane glycoprotein functioning as an E-Selectin ligand for Th17 cells in vitro that is required for rolling on the vascular endothelium and Th17 Cell recruitment during inflammation in vivo. In this thesis I investigated how CD43 regulates the Th17 cell steps required for leukocyte recruitment. I found that CD43 promotes Th17 cell intercellular adhesion molecule 1-dependent adhesion, apical migration and transendothelial migration (TEM). STING senses cycl ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
DOI
10.12681/eadd/50045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50045
ND
50045
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating mechanisms of T Cell recruitment to sites of inflammation and injury: the novel roles of endothelial Cell STING ant T Cell CD43
Συγγραφέας
Αναστασίου, Μαρίνα του Βασίλειος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Αυτοανοσίας και Φλεγμονής
Εξεταστική επιτροπή
Μπερτσιάς Γεώργιος
Μπούμπας Δημήτριος
Βεργίνης Παναγιώτης
Καρδάσης Δημήτριος
Poltorak Alexander
Perrin Mercio
Μικέλης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Ανοσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανοσολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.