Βελτιστοποίηση των διεργασιών κροκίδωσης, διήθησης και αξιολόγησης της διαχείρισης ιλύος κατά την κατεργασία πόσιμου νερού

Περίληψη

Οι υδάτινοι πόροι είναι διαθέσιμες πηγές νερού, οι οποίες είναι χρήσιμες ή εν δυνάμει χρήσιμες για τον άνθρωπο και την οικονομία του. Το "γλυκό νερό" είναι ένας ανανεώσιμος πόρος, αλλά παρ' όλα αυτά η παγκόσμια προμήθεια αυτού του καθαρού νερού σταθερά μειώνεται. Καθώς λοιπόν η εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού για τα μέλη μιας κοινωνίας είναι απαραίτητη, τα νερά πρέπει να υφίστανται αποτελεσματική κατεργασία πριν τη διάθεσή τους στους καταναλωτές, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους. Από τις μεθόδους επεξεργασίας νερού που υπάρχουν, κάθε φορά επιλέγονται και χρησιμοποιούνται οι καταλληλότερες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου νερού (ποτάμι, λίμνες, γεωτρήσεις, θάλασσα). Τα χαρακτηριστικά αυτά, όμως, μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή αλλά κι ανάλογα με τις πηγές προέλευσης γεγονός που δυσχεραίνει την κατεργασία.Η παρούσα διατριβή με τίτλο «Βελτιστοποίηση των διεργασιών κροκίδωσης, διήθησης και αξιολόγηση της διαχείρισης ιλύος κατά την κατεργασία νερού», επικεντρώνεται σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Water resources are available sources of water, which are useful or potentially useful for human and his economy. "Fresh water" is a renewable resource, but nevertheless the global supply of this clean water is steadily declining. As the provision of safe drinking water for the members of a society is essential, waters regardless of their source must be effectively treated before being made available to consumers. From the existing water treatment methods, each time the most suitable ones are selected and used, depending on the characteristics of the raw water (river, lakes, water wells, sea). These characteristics, however, vary from season to season depending also on the sources, a fact that complicates treatment.The present dissertation, entitled "Optimization of coagulation and filtration processes, and sludge management consideration during drinking water treatment", focuses on two main water treatment processes applied in most refineries in the world, the coagulation-flocculation ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49635
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49635
ND
49635
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of coagulation and filtration processes, and sludge management consideration during drinking water treatment
Συγγραφέας
Κατριβέσης, Φώτιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκης Ευάγγελος
Παρασκευά Χριστάκης
Ακράτος Χρήστος
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Κορνάρος Μιχαήλ
Κουτελιέρης Φραγκίσκος
Τεκερλεκοπούλου Αθανασία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία υδάτων
Λέξεις-κλειδιά
Κροκίδωση; Θρόμβωση; Βαθία διήθηση; Υπερδιήθηση; Διαχείριση Ιλύος MEN; Κατεργασία νερού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)