Η επίδραση σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ στις γνωστικές λειτουργίες των ασθενών: διερεύνηση κινδύνου γνωστικής έκπτωσης

Περίληψη

Το θέμα της δυσμενής επίδρασης του Σ.Δ-ΙΙ στις γνωστικές ικανότητες έχει κατά κύριο λόγο διερευνηθεί στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εντούτοις, έχουν αυξηθεί τελευταία οι βιβλιογραφικές αναφορές που υποδεικνύουν ότι ακόμη και διαβητικοί πληθυσμοί μέσης ηλικίας εμφανίζουν γνωστικά ελλείμματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της σοβαρότητας της γνωστικής έκπτωσης σε Σ.Δ-ΙΙ άτομα της μέσης ηλικίας (50-60 έτη) συγκριτικά με μη διαβητικούς μάρτυρες της ιδίας ηλικιακής ομάδας. Πιθανές διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά τις γνωστικές δεξιότητες θα αποσαφηνίσουν εάν η νόσος του διαβήτη αποτελεί παράγοντα κινδύνου, που προδιαθέτει σε γνωστική έκπτωση. Επιπλέον, το είδος της φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθείται στον Σ.Δ-ΙΙ όπως και κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου θα αξιολογηθούν σχετικά με την πιθανή συμβολή τους στην γνωστική απόδοση. Έγινε ανάλυση των επιπέδων αιματολογικών παραμέτρων (FBG, HbA1c, WBCs και IL-1β) λαμβάνοντας υπόψιν το ρόλο που διαδραματίζει η υπεργλυκαιμία και η φλεγμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The issue of the adverse impact of T2DM on cognitive skills has been predominantly investigated in older age. Still, there has been recently a growth in literature, suggesting that even middle-aged diabetic populations demonstrate cognitive deficits. The present study aims at evaluating the severity of cognitive impairment in T2DM subjects of middle age (50-60 years) in comparison to age-matched, non-diabetic controls. Possible differentiations with regards to cognitive abilities will delineate whether diabetes constitutes a risk factor for cognitive impairment. Furthermore, type of diabetes treatment followed as well as disease features will be appraised, in terms of whether they determine cognitive performance. Blood parameters (FBG, HbA1c, WBCs, and IL-1β) were analyzed, considering the contributory role of hyperglycemia and inflammation in T2DM-mediated cognitive deterioration. In addition, lipid values (TC, LDL-C, HDL-C, and TG) were measured in order to elucidate the extent to wh ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/48703
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48703
ND
48703
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of diabetes mellitus type II on cognitive functions of patients: evaluation of risk for cognitive impairment
Συγγραφέας
Καρβάνη, Μαριάννα του Στέργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Φυσιολογίας Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καπουκρανίδου Δωροθέα
Σίμος Παναγιώτης
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Αλμπάνη Μαρία
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα
Χατζησωτηρίου Αθανάσιος
Ζηλίκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Ενδοκρινικό και Αυτόνομο σύστημα
Λέξεις-κλειδιά
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ; Γνωστική έκπτωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.