Θεωρία και εφαρμογή της συστημικής γεωπολιτικής ανάλυσης: η τήξη των πάγων ως γεωπολιτικός παράγοντας του γεωστρατηγικού ανταγωνισμού στον αρκτικό κύκλο και Ι) η αξιολόγηση της θεωρητικής ισχύος του γεωπολιτικού μοντέλου του NJ Spykman και ΙΙ) η μελέτη των γεωπολιτικών επιπτώσεων στην ερύτερη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο

Περίληψη

Το 1944, ο NJ Spykman υποστήριξε ότι οι γεωγραφικοί λόγοι επηρεάζουν την ισχύ και η ίδια η ισχύς είναι απαραίτητο εργαλείο για την επιβίωση ενός έθνους καθώς και για την εξέλιξη του διεθνούς συστήματος. Υπογράμμισε την ανάγκη ανασχέσεως της Ρωσίας στη Heartland. Ανέφερε ότι: «Όποιος ελέγχει τον Rimland ελέγχει την Ευρασία, όποιος ελέγχει την Ευρασία ελέγχει τη τύχη του κόσμου». Ωστόσο, η απότομη συρρίκνωση της παγωμένης επιφάνειας στην Αρκτική δημιουργεί μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Η έρευνα εξετάζει την υπόθεση εάν η ανακατανομή της ισχύος ωφελεί τη Ρωσία και τις χερσαίες δυνάμεις, εναντίον των ΗΠΑ και των ναυτικών δυνάμεων και προσεγγίζει τις διεθνείς επιπτώσεις αυτής της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, η οποία περιλαμβάνει τα γεωπολιτικά σύμπλοκα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In 1944, NJ Spykman argued that geographical reasons affect power and power itself is a necessary tool for the survival of a nation as well as for the evolution of the international system. He underlined the need to contain Russia in Heartland. He stated: “Who controls the Rimland rules Eurasia, who rules Eurasia controls the destiny of the world “. However, the sharp decline of the ice concentration in the Arctic creates a new geopolitical reality. This research tests the hypothesis, if the shift of power benefits Russia and land forces, against the US and naval forces as well as approaches the international implications of this new geopolitical reality, which involves the geopolitical complexes of the Broader Middle East and the Eastern Mediterranean.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2027)
DOI
10.12681/eadd/48274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48274
ND
48274
Εναλλακτικός τίτλος
Theory and application of systemic geopolitical analysis: the ice-melting as geopolitical factor of geostrategic competition in the arctic circle and I) the evaluation of the theoretical power of NJ Spykman's geopolitical model and II) the study of the geopolitical impact in the broader Middle East and the Eastern Mediterranean
Συγγραφέας
Δωματιώτη, Ξανθίπη του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μάζης Ιωάννης
Amikam Nachmani
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Κορρές Γεώργιος
Σιούτη Γλυκερία
Πατραγάς Κυριάκος
Σγούρος Γεώργιος - Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Rimland / Ρίμλαντ ή Στεφάνη ή Κρηπίδωμα; Αρκτική; Spykman, Nicholas John (1893–1943); Mahan, Alfred Thayer (1840–1914); Ευρύτερη Μέση Ανατολή; Ανατολική Μεσόγειος; Γεωπολιτική θεωρία; Mackinder, Sir Halford John (1861–1947)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.