Χαρακτηρισμός ασύνδετων υλικών για τον σχεδιασμό εύκαμπτων οδοστρωμάτων

Περίληψη

Οι τρέχουσες διαδικασίες διαστασιολόγησης, για τα ασύνδετα επίπεδα, βασίζονται συχνά εμπειρικά σε προϋπάρχουσες έρευνες ή/και σε διαχρονική εμπειρία στο πεδίο. Παρολαυτά, είναι γνωστό ότι αυτά τα ασύνδετα υλικά συμπεριφέρονται με έναν σημαντικό πιο περίπλοκο τρόπο και ότι η συμπεριφορά τους αυτή μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις κατά τη διαδικασία διαστασιολόγησης. Τα υλικά αυτά είναι γνωστό ότι συμπεριφέρονται με μη γραμμικό τρόπο εξαρτώμενου από μια σειρά παραγόντων τόσο σχετιζόμενων με το υλικό όσο και με τις συνθήκες. Παρόλη τη γνώση γύρω από τους παράγοντες αυτούς κατά τη διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων η συμπεριφορά των υλικών εξακολουθεί και θεωρείται είτε στατική ή/και γραμμική κυρίως για λόγους απλοποίησης των υπολογισμών. Με την ανάπτυξη εργαστηριακών ελέγχων, αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα και καταστατικά μοντέλα-προσομοιώσεις παλινδρόμησης με στόχο τον πιο ακριβή προσδιορισμό της συμπεριφοράς των ασύνδετων υλικών βάσει μηχανικών ή φυσικών χαρακτηριστικών. Πολλά καταστατικά μοντέλα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current pavement design procedures, for unbound layers, are often empirically based on previous research and/or based on in-situ experience. However, it is known that these unbound materials behave in a much more complex manner and that their behavior can have a significant impact during pavement design procedures. These materials are known to behave in a non-linear manner dependent on a range of factors including materials based and condition-based factors. Despite these known influencing factors pavement design procedures still most often continue to consider their behavior as either static and/or linear in nature most often for simplicity of calculation purposes. With the development of laboratory testing procedures, the development of constitutive based regression models commenced with multiple models aiming to most accurately define the behavior of these unbound materials based on mechanical or physical properties. Many constitutive models were developed over the years, however, t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47550
ND
47550
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization on unbound materials for flexible pavement design
Συγγραφέας
Κλιατ, Μπράντλευ-Γουάτσον του Τζον - Τόμας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Εργαστήριο Οδοποιίας
Εξεταστική επιτροπή
Λοΐζος Ανδρέας
Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος
Πλατή Χριστίνα
Γεωργιάννου Βασιλική
Κουρκουλής Σταύρος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Μαυρομάτης Στέργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εύκαμπτα οδοστρώματα; Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων; Προσομοίωση; Ασύνδετα υλικά; Μη γραμμικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
415 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.