Μικρά κράτη σε περιφερειακές συγκρούσεις: οι περιπτώσεις του Κουβέιτ και της Κύπρου

Περίληψη

Στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων το θέμα των μικρών κρατών έχει εξεταστεί διεξοδικά, ειδικά στον 21ο αιώνα. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην εξέταση των μικρών κρατών εμπλεκομένων σε περιφερειακές συγκρούσεις. Τούτο θα επιτευχθεί διττώς: μέσω των υπαρχόντων μελετών επί των μικρών κρατών, αλλά και με τη βοήθεια του Νεοκλασικού Ρεαλισμού. Στη μελέτη αυτή αναδεικνύεται η σημασία των περιφερειακών συγκρούσεων για το διεθνές σύστημα, καθώς αυτές οι συγκρούσεις δύνανται να διεθνοποιηθούν λόγω των μεγάλων δυνάμεων που συχνά εμπλέκονται σε περιφερειακή σύγκρουση. Λαμβάνοντας ως σταθερά ότι τα μικρά κράτη λειτουργούν στο περιφερειακό τους σύστημα και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, η παρούσα, διά της εξέτασης των περιπτώσεων του Κουβέιτ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μελετά στρατηγικές επιβίωσης των μικρών κρατών σε διπολικό και σε πολυπολικό σύστημα. Έτσι, επισημαίνεται αφενός, ο αντίκτυπος του διεθνούς συστήματος στη διαμόρφωση στρατηγικής ενός μικρού κράτους ευρισκομένου σε σύγκρουση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Small states in International Relations theory is a topic that has been examined thoroughly especially in the 21st century. This thesis sets out to investigate small states that are in regional conflicts, not only in the frame of the small states literature, but also with the tools for analysis provided by Neoclassical Realism. It aspires to explain the significance of regional conflicts for the international system since such conflicts can be internationalized by drawing in great powers. Taking as a constant that small states operate in their regional system and strive for their survival, this thesis, by setting under scrutiny the cases of Kuwait and the Republic of Cyprus, will pinpoint aspects of small states’ survival strategies in two different types of international system; a bipolar and a multipolar. Through these lenses the study will highlight on the one hand, the impact of the international system on the strategy formation of a small state in conflict, and on the other, strat ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47423
ND
47423
Εναλλακτικός τίτλος
Small states in regional conflicts: the cases of Kuwait and Cyprus
Συγγραφέας
Γεράνη, Στυλιανή του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κουσκουβέλης Ηλίας
Σπυρόπουλος Γεώργιος
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
Λίτσας Σπυρίδων
Μπέλλου Φωτεινή
Παιδή Ρεβέκκα
Ευαγόρου Ευαγόρας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνείς σχέσεις; Περιφερειακές συγκρούσεις; Μικρά κράτη; Κυπριακό πρόβλημα; Κουβέιτ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
264 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.