Μελέτη της σχέσης της οδού των νευροπεπτιδίων και της ενδοκυττάριας στεροειδογένεσης στον καρκίνο του προστάτη

Περίληψη

Η αμπιρατερόνη είναι ένας αναστολέας βιοσύνθεσης ανδρογόνων ο οποίος αναστέλλει μη αντιστρεπτά τη λειτουργία του ενζύμου CYP17 (17α- υδροξυλάση και C17,20 -λυάση). Το ένζυμο CYP17 απαιτείται για τη σύνθεση της τεστοστερόνης στον οργανισμό. Τα νευροπεπτίδια όπως η ενδοθηλίνη-1 (ΕΤ-1) και οι αυξητικοί παράγοντες όπως ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών τύπου 2 (FGF-2) και ο αυξητικός παράγοντας των ηπατοκυττάρων (HGF) υπάρχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις στα καρκινικά προστατικά κύτταρα και το καθένα ξεχωριστά έχει δείξει να συμμετέχει στην ανάπτυξη και πρόοδο του καρκίνου του προστάτη. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επαγόμενης από ET-1, FGF-2 and HGF ενδοκυττάριας στεροειδογένεσης και του ρόλου της ως μηχανισμός αντίστασης στη δράση της αμπιρατερόνης στον καρκίνο του προστάτη. Στη παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκαν καθιερωμένες κυτταρικές σειρές LNCaP και PC3 ως in vitro μοντέλα του ανδρογονο-εξαρτώμενου και ανδρογονο-ανεξάρτητου τύπου καρκίνου του προστάτη αντί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Abiraterone is an androgen biosynthesis inhibitor that selectively inhibits the enzyme CYP17 (17α- Hydroxylase and C17,20 -lyase) irreversibly. These CYP17 enzymes are required for the synthesis of testosterone in the body. Neuropeptides, like endothelin-1 (ET-1) and growth factors like Fibroblast Growth Factor -2 (FGF-2) and Hepatocyte Growth Factor (HGF) exist in high levels in prostate cancer cells and each factor individually has shown to contribute in the development and progression of prostate cancer. The aim of this study is to investigate whether the intracellular steroidogenesis triggered by ET-1, FGF-2 or HGF acts as a resistant mechanism in abiraterone’s action in prostate cancer. In this research, LNCaP and PC3 cells were used as in vitro models of androgen dependent (AD) (LNCaP) and androgen independent (AI) (PC3) prostate cancer. Cells were incubated with ET-1, FGF-2, HGF and/or abiraterone for 24 hours. After the period of 24 hours, the intracellular levels of 17-OH prog ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47405
ND
47405
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the relationship between neuropeptides pathway and intracellular steroidogenesis in prostate cancer
Συγγραφέας
Βασιλείου, Χρυσούλα Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδης Ιωάννης
Παπανδρέου Χρήστος
Λιάκος Παναγιώτης
Τζώρτζης Βασίλειος
Γκράβας Σταύρος
Μπαργιώτα Αλεξάνδρα
Δήμας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος προστάτη; Στεροειδογένεση; Νευροπεπτίδια; Ενδοθηλίνη; Αυξητικοί παράγοντες; Αμπιρατερόνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.