Ανάπτυξη εφαρμογής για προσωποποιημένη δοσιμετρία σε παιδιατρικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής βασισμένη σε προσομοιώσεις Monte Carlo και τη χρήση υπολογιστικών ομοιωμάτων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής για προσωποποιημένη δοσιμετρία σε παιδιατρικές εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής βασισμένη σε προσομοιώσεις Monte Carlo και τη χρήση υπολογιστικών ομοιωμάτων» αποσκοπεί στην ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων εργαλείων προσωποποιημένης δοσιμετρίας σε παιδιατρικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής (SPECT, PET, και multimodal SPECT/PET/CT), καθώς και στη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων, χρησιμοποιώντας ανθρωπόμορφα υπολογιστικά ομοιώματα σε συνδυασμό με εξατομικευμένη ανατομική πληροφορία κάθε ασθενούς/εξεταζόμενου. Αρχικά, στο κεφάλαιο 2, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα στις εφαρμογές δοσιμετρίας για προ-κλινικές και κλινικές παιδιατρικές ιατρικές διαδικασίες. Η έρευνα συνεχίζεται στο κεφάλαιο 3 με τις πιο ενδεικτικές εφαρμογές: 1) προσομοιώσεις Monte Carlo για την αξιολόγηση παιδιατρικής δοσιμετρίας, 2) υπολογιστικά μοντέλα μικρών ζώων, 3) παιδιατρικά υπολογιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ιατρικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis, entitled “Application development for personalized dosimetry in pediatric examinations of Nuclear Medicine based on Monte Carlo simulations and the use of computational models”, aims to develop and certify innovative personalized dosimetry tools in pediatric nuclear medicine examinations (SPECT, PET, multimodal SPECT/PET/CT), as well as to optimize therapeutic approaches, using Monte Carlo simulations with high resolution computational anthropomorphic phantoms, enriched with personalized anatomical information of each patient. First, an extensive literature research was performed for the dosimetry applications in preclinical and clinical pediatric medical procedures in Chapter 2. The literature investigation is continued in Chapter 3 with the most indicative applications of: 1) Monte Carlo simulations for estimation of pediatric dosimetry, 2) small animal computational phantoms, 3) pediatric computational phantoms, extensively used for medical applications, and 4) ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46511
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46511
ND
46511
Εναλλακτικός τίτλος
Application development for personalized dosimetry in pediatric examinations of nuclear medicine based on Monte Carlo simulations and the use of computational models
Συγγραφέας
Κωστού, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών I. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Καγκάδης Γεώργιος
Νικηφορίδης Γεώργιος
Λούντος Γεώργιος
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Παπαθανασίου Νικόλαος
Καραΐσκος Παντελής
Visvikis Dimitris
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δοσιμετρία; Μόντε Κάρλο προσομοίωση; Υπολογιστικά ομοιώματα; Πυρηνική ιατρική; Αξονική τομογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
131 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)