Μοριακή διερεύνηση, ταυτοποίηση και αξιολόγηση παραγόντων που εμπλέκονται στις αυτόματες αποβολές εμβρύων

Περίληψη

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία είχε σκοπό την αξιολόγηση της έκφρασης μεμονωμένων αποπτωτικών, φλεγμονωδών, ιογενώνκαι μιτωτικών παραγόντων που εμπλέκονται στις αυτόματες αποβολές κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίμηνου.Υλικά & Μέθοδοι: Για την επίτευξη του σκοπού μας χρησιμοποιήσαμε 128 δείγματα πλακούντα που είχαν αποβληθεί και 49 δείγματα πλακούντα προερχόμενα από τελειόμηνες φυσιολογικές κυήσεις, τα οποία αποτέλεσαν την ομάδα μελέτης και την ομάδα ελέγχου αντίστοιχα. Στα παραπάνω δείγματα διενεργήθηκε έμμεση ανοσοϊστοχημεία για την αξιολόγηση των επιπέδων έκφρασης των δεικτών: TNF-a, NF-κB, M30, TUNEL, PHH3 καθώς και τη πιθανή παρουσία των ιών HSV 1 και 2 και CMV. Η έκφραση των παραγόντων αξιολογήθηκε ημιποσοτικά, ενώ για τους ιούς χρησιμοποιήθηκε δυαδικό σύστημα αξιολόγησης. Στην συνέχεια, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση με χρήση του προγράμματος SPSS.Αποτελέσματα: Η έκφραση των TNF-a, NF-κB, M30, TUNEL και PHH3 φάνηκε υψηλότερη με στατιστική σημαντικότητα (p<0,001)στην ομάδα μελέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aimed to evaluate the expression of apoptotic, inflammatory, mitotic and viral markers that play a role in spontaneous abortions, in placental samples coming from first trimester abortions. Materials & Methods: We used 128 placental samples from spontaneous abortion cases which were the study group and 49 coming from normal full-term pregnancies which were the control group. In these samples indirect immunohistochemistry was performed in order to evaluate the expression levels of TNF-a, NF-κB, M30, TUNEL, PHH3 as well as the possible presence of HSV1, 2 and CMV. Expression of the biomarkers was evaluated using a semi-quantitive system while viral presence was evaluated with a binary system. Lastly, we performed statistical analysis using SPSS. Results: Expression of TNF-a, NF-κB, M30, TUNEL and PHH3 was found higher with statistical significance in the study group (p<0,001). Moreover, all of the positive cases for viral infection were found in the study group, while none pos ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46260
ND
46260
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular investigation, identification and evaluation of factors involved in spontaneous abortions
Συγγραφέας
Δευτεραίου, Θεοδώρα - Ελευθερία -
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπροπούλου Μαρία
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Κουτλάκη Νικολέτα
Τσικούρας Παναγιώτης
Τρυψιάννης Γρηγόριος
Παγωνοπούλου Όλγα
Τσίγαλου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αυτόματη αποβολή; Απόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος); Δείκτες φλεγμονής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
136 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.