Ηχωκαρδιογραφική και βιοχημική αξιολόγηση ασθενών με αυξημένες πιέσεις στην πνευμονική αρτηρία λόγω παθήσεων της αριστερής κοιλίας

Περίληψη

Η πνευμονική υπέρταση δευτερογενής στις παθήσεις της αριστερής καρδιάς (PH-LHD) είναι η πιο κοινή μορφή πνευμονικής υπέρτασης, που αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των περιπτώσεων πνευμονικής υπέρτασης. Συνδέεται με την αυξημένη πνευμονική φλεβική πίεση και είναι η δεύτερη από τις πέντε ομάδες που αναγνωρίζονται στην ταξινόμηση PH. Δεν αποτελεί διάγνωση από μόνη της, αλλά είναι μια κλινική οντότητα λόγω διαφόρων παθήσεων της αριστερής κοιλίας, καθένα από τα οποία απαιτεί διαφορετικούς τρόπους θεραπείας και παρουσιάζει μια διαφορετική πρόγνωση, όλες όμως συγκλίνουν, ωστόσο, στην αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.Η διάγνωση της ομάδας 2 PH βασίζεται σε μια κλινική εκτίμηση πιθανότητας στην οποία η ηχοκαρδιογραφία παίζει σημαντικό ρόλο, ακολουθούμενη ενδεχομένως από επεμβατικές μετρήσεις μέσης πίεσης πνευμονικής αρτηρίας (mPAP) ≥ 25 mmHg και ενσφηνωμένης PAP (PCWP)> 15 mmHg. Αυτός ο συνδυασμός mPAP και PCWP ορίζει "μετα-τριχοειδή PH".Η αιτία του PH-LHD είναι ανάντη μετάδοση της αυξημένης π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pulmonary hypertension secondary to left heart diseases (PH-LHD) is the most common form of pulmonary hypertension, representing about 80% of pulmonary hypertension cases. It is associated with an increased pulmonary venous pressure and is the second of a total of five groups recognised in the classification of PH. It is not a diagnosis by itself but it is a clinical entity due to various left ventricular diseases, each one requiring different treatment modalities and presenting with a divergent prognosis, all of them converging, however, in increased morbidity and mortality.The diagnosis of group 2 PH relies on a clinical probability assessment in which echocardiography plays a major role, eventually followed by the invasive measurements of a mean pulmonary artery pressure (mPAP) ≥ 25 mmHg and a wedged PAP (PCWP) > 15 mmHg. This combination of mPAP and PCWP defines “post-capillary PH”.The cause of PH- LHD is upstream transmission of increased pulmonary venous pressure occurring in the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45238
ND
45238
Εναλλακτικός τίτλος
Echocardiographic indices and biomarkers in patients with elevated pulmonary pressures due to left heart diseases
Συγγραφέας
Χρήστου, Ντιάνα Θωμά
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκεμιτζής Κωνσταντίνος
Καρβούνης Χαράλαμπος
Ευθυμιάδης Γεώργιος
Χατζημιλτιάδης Σταύρος
Ζιάκας Αντώνιος
Καραμήτσος Θεόδωρος
Γιαννακούλας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χριστόδουλος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πνευμονική υπέρταση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
309, εικ., πιν., σχημ., γραφ.