Μη-γραμμική αριθμητική διερεύνηση σύμμικτων αντισεισμικών τοιχωματικών συστημάτων μεταλλικού καμπτικού πλαισίου με εμφατνούμενο δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύτηκε καθολικά και τοπικά το σύνθετο πρόβλημα της ανελαστικής συμπεριφοράς των σύμμικτων τοιχωματικών συστημάτων μεταλλικού καμπτικού πλαισίου με εμφατνούμενο δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος (C-SRCW), τόσο για τη μονότονη όσο και για την εναλλασσόμενη φόρτιση. Αρχικά, αφού παρατέθηκαν συγκριτικά και περιγραφικά οι υφιστάμενες κανονιστικές σχέσεις αντοχής ήλου κεφαλής, για συμβατικές διαμέτρους και συνηθισμένες κατηγορίες σκυροδέματος και οι διαθέσιμες εμπειρικές σχέσεις τέμνουσας δύναμης – ολίσθησης (Q-Δ) του ήλου κεφαλής, αξιολογούνται βάσει πειραματικών δεδομένων τα όρια εφαρμογής τους σε σύμμικτα τοιχωματικά συστήματα τύπου C-SRCW: (α) των κανονιστικών σχέσεων αντοχής του ήλου κεφαλής, (β) της επιρροής του μειωτικού συντελεστή από τον Ευρωκώδικα 8 για τον σχεδιασμό ήλων κεφαλής σε ζώνες απόσβεσης ενέργειας, (γ) των διαθέσιμων εμπειρικών σχέσεων τέμνουσας δύναμης – ολίσθησης του ήλου κεφαλής. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, καταδεικνύονται οι αδυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this study was to develop reliable earthquake resistant composite structural systems, composed by steel moment frames and reinforced concrete infill walls (C-SRCWs), and to provide detailed information from numerical investigations. Its secondary aim was to study the behaviour of headed stud connectors in C-SRCW systems, and to develop mathematical models for predicting their nonlinear behaviour in C-SRCW systems. In the first part of this work, a study was conducted to explore the validity of available design procedures and empirical relationships that predict the behaviour of headed stud connectors, with application in C-SRCW systems. From research conducted within the framework of the study, a new value 0.60 was proposed for the design resistance of headed studs in dissipative zones. Another interesting finding was that the current empirical load-slip relationships, as a function of the available code shear strength equations, cannot effectively predict the hea ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45230
ND
45230
Εναλλακτικός τίτλος
Nonlinear numerical study on the behaviour of seismic resistant composite structural systems of steel moment frames with reinforced concrete infill walls
Συγγραφέας
Βογιατζής, Τζανετής Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Αβδελάς Άρης
Μπίσμπος Χρήστος
Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος
Κολτσάκης Ευθύμιος
Ευθυμίου Ευάγγελος
Μακάριος Τριαντάφυλλος
Τσαλκατίδης Θεμιστοκλής
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σύμμικτες κατασκευές; Σύμμικτα τοιχωματικά συστήματα; Ήλοι κεφαλής; Διατμητικοί σύνδεσμοι; Αριθμητική προσομοίωση; Μη-γραμμική ανάλυση; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Αντισεισμικά δομικά συστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
329 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα