Τεχνικές σκέδασης φωτός για τη μελέτη δυναμικής κοντά σε επιφάνεια και ροής πολύπλοκων ρευστών

Περίληψη

In this thesis, we reported advances in internal reflection techniques applied to the study of interfaces between a hard solid (glass substrate) and various soft material. Such developments might be valuable to the soft matter community as the techniques to study such interfacial processes are scarce. We present the principle and implementation of a novel in situ near wall dynamic light scattering velocimetry on a commercial rheometer. The method was tested on a variety of materials where different boundary conditions were observed, from stick to plug flow behavior. Furthermore we investigate the effect of multiple scattering on EW-DLS measurements. The localized scattering and the point of entrance detection of the EW geometry yield a sizable single scattering component that made it possible to recover quasi single scattering dynamics in strongly turbid media. Moreover studies under shear reveal strong temporal decoupling of the near wall single scattering dynamics and useful DWS like ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Σε αυτή τη διατριβή, αναφέραμε την πρόοδο στις τεχνικές εσωτερικής αντανάκλασης που εφαρμόζονται στη μελέτη των διεπιφανειών μεταξύ ενός σκληρού στερεού (γυάλινο υπόστρωμα) και διαφόρων μαλακών υλικών. Τέτοιες εξελίξεις μπορεί να είναι πολύτιμες για την κοινότητα χαλαρής ύλης, καθώς οι τεχνικές για τη μελέτη τέτοιων διεπιφανειακών διεργασιών είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε τη βασική αρχή και την εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνικής ταχυμετρίας διεπιφανειών με τη χρήση δυναμικής σκέδασης φωτός, η οποία αναπτύχθηκε σε εμπορικό ρεόμετρο. Η μέθοδος δοκιμάστηκε σε μια ποικιλία υλικών, σε διάφορες συνοριακές συνθήκες. Επιπλέον, διερευνάται η επίδραση της πολλαπλής σκέδασης φωτός στις μετρήσεις EW-DLS. Η εντοπισμένη σκέδαση και η ανίχνευση σκεδαζόμενου φωτός στο σημείο εισόδου της γεωμετρίας EW, δίνουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος σκέδασης που καθιστά δυνατή την ανάκτηση απλής σκέδασης από θολά δείγματα όπου η επίδραση της πολλαπλής έντασης είναι σημαντική. Επιπλέον οι μελέτες υπό διάτμηση αποκαλύπτουν ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45210
ND
45210
Εναλλακτικός τίτλος
Light scattering techniques for probing near - wall dynamics and flow of complex fluidsr
Συγγραφέας
Τζιουλιάνι, Αντόνιο Αντόνιο
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Benoit Loppinet
Βλασσόπουλος Δημήτριος
Πετεκίδης Γεώργιος
Παπάζογλου Δημήτριος
Βαμβακάκη Μαρία
Fischer Peter
Lang Peter
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Ολική ανάκλαση; Δυναμική κοντά σε επιφάνεια; Μεταβατικό κύμα; Δυναμική σκέδαση φωτός; Χαλαρή ύλη; Μέθοδος ταχυμετρίας; Πολλαπλή σκέδαση φωτός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
v, 184 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.