Εκτίμηση του ρόλου της ακουαπορίνης-1 (AQP1) και των ευαίσθητων ως προς την αμιλορίδη επιθηλιακών διαύλων νατρίου στη βιολογία του υπεζωκοτικού μεσοθηλιώματος

Περίληψη

Το Κακόηθες Μεσοθηλίωμα του Υπεζωκότα (ΚΜΥ) που προκαλείται απόπεριβαλλοντική έκθεση σε αμίαντο, είναι ένας επιθετικός καρκίνος της υπεζωκοτικήςκοιλότητας του θώρακα. Ο ρόλος της Υδατοπορίνης-1 (AQP1) και του επιθηλιακούδιάυλου νατρίου (ENaC) χαρακτηρίστηκε στα πλαίσια της βιολογίας του ΚΜΥ. Ηαναστολή της λειτουργίας της AQP1 και του ENaC σε κύτταρα μεσοθηλιώματος μεΧλωριούχο Υδράργυρο (HgCl2) και Αμιλορίδη αντίστοιχα, εξετάστηκαν στα πλαίσιατης κυτταρικής προσκόλλησης, κυτταρικής μετανάστευσης, σχηματισμούσηραγγωδών νανοσωλινίσκων (TnT), κυτταρικού πολλαπλασιασμού, σχηματισμούσφαιροειδών, διήθησης σφαιροειδών και συστολής γέλης κολλαγόνου. Καλοήθημεσοθηλιακά κύτταρα (MeT-5A), κύτταρα επιθηλιοειδούς (M14K), διφασικού(MSTO) και σαρκωματώδους (ZL34) τύπου ΚΜΥ χρησιμοποιήθηκαν για ναχαρακτηριστούν οι παραπάνω φαινότυποι σε υπόστρωμα ομόλογης κυτταρικάπροερχόμενης εξωκυττάρια μήτρα (ECM) ή ινωδονεκτίνης (FN). Η αναστολής τηςAQP1 με HgCl2 μείωσε την κυτταρική προσκόλληση των κυττάρων MeT-5A ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Malignant Pleural Mesothelioma (MPM) caused by environmental exposure toasbestos, is an aggressive neoplasm of the thoracic pleural cavity. The role ofAquaporin1 (AQP1) and Epithelial Sodium Channel (ENaC) was characterized in thecontext of MPM biology. AQP1 and ENaC activity was evaluated by blockade withMercuric (II) Chloride (HgCl2) and amiloride respectively in order to assess their rolein MPM cell adhesion, cell migration, TnT formation, cell proliferation, spheroidformation, spheroid invasion, and gel contraction. Benign mesothelial cells (MeT-5A),epithelioid type MPM (M14K), biphasc MPM (MSTO) and sarcomatoid MPM (ZL34)cells were used to characterize the phenotypes on homologous cell derived ECM or FNtreated substratum. AQP1 inhibition with HgCl2 abolished cell adhesion in MeT-5Aand M14K cells. Cell migration was lowered in ZL34 cells, TnT formation was loweredin MeT-5A cells, in all cell types cell proliferation and spheroid formation wasimpacted negatively. Spheroid invasion a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
DOI
10.12681/eadd/44847
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44847
ND
44847
Εναλλακτικός τίτλος
Dissecting the role of aquaporin-1 (AQP1) and amiloride sensitive epitherial sodium channel (ENaC) in pleural mesothelioma biology
Συγγραφέας
Τζάγκιρνταρ, Ράτζες του Μούκουντ Ράο
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζαρογιάννης Σωτήριος
Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος
Μολυβδάς Πασχάλης - Αδάμ
Γερμενής Αναστάσιος
Δανιήλ Ζωή
Χατζόγλου Χρυσή
Παρασκευά Ευφροσύνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μεσοθηλίωμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.