Αξιολόγηση της οικολογικής αποκατάστασης καμένων μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές με συνδυασμένη χρήση στοιχείων πεδίου, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και μεθόδων τηλεπισκόπησης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της αποκατάστασης του Πεντελικού όρους, το οποίο κατά τα τελευταία 40 χρόνια είχε καεί από μεγάλες και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές και στο οποίο είχαν γίνει προσπάθειες αποκατάστασης με την εκτέλεση αναδασωτικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας έγινε εκτεταμένη λήψη στοιχείων πεδίου και βάσει αυτών προσδιορίστηκαν οι παράμετροι της οικολογικής αποκατάστασης (αυξητικά στοιχεία, κάλυψη, βιομάζα, εδαφολογικά στοιχεία). Με βάση τις παρατηρήσεις πεδίου αλλά και με κατάλληλη ανάλυση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), προσδιορίστηκαν οι παράγοντες αξιολόγησης (διαχειριστική πρακτική, αριθμός πυρκαγιών, βοσκή, τοπογραφικοί παράγοντες κλπ). Προσδιορίσθηκε επίσης ένας τροποποιημένος δείκτης NDVI σε μεγάλη χρονοσειρά δορυφορικών εικόνων SPOT στα πλαίσια της διερεύνησης των μεταπυρικών τάσεων του δείκτη αυτού. Προέκυψε ότι οι μεταπυρικές τάσεις του τροποποιημένου δείκτη βλά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the research was the development of a methodology appropriate for the assessment of the outcome of the restoration process in the mountain of Penteli, an area in which during the last 40 years several intense, recurrent fires have occurred and several restoration attempts have taken place via reforestation and flood works. For the accomplishment of the research objective an extended set of in-situ data was acquired and was used for the determination of specific parameters related to the ecological restoration process (i.e. growth parameters, vegetation cover, biomass and soil data). The determination of the various factors (e.g. type of management practice, number of fires, grazing, topographic parameters etc) used for the assessment, were determined by the in-situ observations and an appropriate analysis via Geographic Information Systems (GIS). Time series of a modified NDVI index was also determined from a large number of SPOT satellite images for the identificatio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44702
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44702
ND
44702
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of the ecological restoration of repeatedly burnt mediterranean-type forest ecosystems with the combined use of field data, GIS, and remote sensing methods
Συγγραφέας
Χριστακόπουλος, Παύλος (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Χατζόπουλος Ιωάννης
Καλαμποκίδης Κωνσταντίνος
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Χαραλαμπόπουλος Δίας
Πηλίνης Χριστόδουλος
Γκανάτσας Πέτρος
Καρέτσος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Μεσογειακό οικοσύστημα; Επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές; Αποκατάσταση; Διαχειριστική πρακτική; Αναδάσωση; Δασική βιομάζα; Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών; Τηλεπισκόπηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
587 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)