Ο έλεγχος θρομβοφιλίας με πηκτικολογικές μεθόδους και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε ασθενείς τριτοβάθμιου νοσοκομείου

Περίληψη

Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΙΑΕΕ) αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η συχνότητα τους, σε νέους ενήλικες κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5%.Η πιθανή μείωση της ποιότητας ζωής, όπως επίσης και οι προφανείς μακροχρόνιες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, προτρέπουν σε αποτελεσματική πρωτοβάθμια, αλλά και δευτεροβάθμια πρόληψη, ώστε να οδηγηθούμε στην πιθανότητα αύξησης των παραγωγικών χρόνων, καθώς και της καλής ποιότητας ζωής. Τα ΙΑΕΕ αποτελούν μια ετερογενή, πολυπαραγοντική νόσο, προκαλούμενη τόσο από τυπικούς παράγοντες κινδύνου, όσο και γενετικούς παράγοντες.Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες, ώστε να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί ενός ισχαιμικού συμβάματος. Αποδεδειγμένοι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση,ενοχοποιούνται για μικρό μόνον ποσοστό ΙΑΕΕ. Κοινές παραλλαγές στα γονίδια που κωδικοποιούν τον παράγοντα V της πήξης, την προθρομβίνη, το ένζυμο 5,10 methylenotetrahydrofolate r ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ischemic stroke (IS) is a leading cause of death in developed countries; its prevalenceamong young adults (aged 18 to 50 years) ranges from 3% to 5%.The potential reduction in quality of life, as well as the obvious long-term significantsocioeconomic consequences urges for efficient primary and secondary prevention so as tofacilitate the likelihood of an increased number of productive years with good quality of life.IS is a heterogenous, multifactorial disease caused by conventional vascular risk factors andgenetic factors. Over the last years several studies have been performed to elucidate the mechanisms ofthis ischemic event. The well-established risk factors of hypertension, obesity and smoking,account for only a small percentage of cerebrovascular events.Common variations in the genes encoding factor V, prothrombin, 5,10methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), factor XIII and plasminogen activatorinhibitor-1 are clotting factor mutations or polymorphisms that are associated wi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43447
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43447
ND
43447
Εναλλακτικός τίτλος
Screening for thrombophilia by clotting based and molecular (polymerase chain reaction - PCR) methods in patients from a tertiary hospital
Συγγραφέας
Ρανέλλου, Κυριακή του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγέλου Άγγελος
Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος
Μπατιστάτου Άννα
Καλφακάκου Βασιλική
Βεζυράκη Πατρώνα
Πέσχος Δημήτριος
Παγωνοπούλου Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Έλεγχος Θρομβοφιλίας; Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Νέοι ασθενείς; Μεταλλάξεις; Πολυμορφισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
217 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)