Η διοίκηση της δικαιοσύνης

Περίληψη

Η Διοίκηση της Δικαιοσύνης αποτελεί διαχρονικά ένα επίκαιρο φαινόμενο, το οποίο εγείρει ερωτήματα, υπό το πρίσμα κυρίως του τρόπου εκλογής και διορισμού των δικαστικών λειτουργών. Στην παρούσα εργασία, διατυπώνονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τα συστήματα διοίκησης στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), η Γαλλία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ιταλία, η Ολλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, επιχειρείται ανάλυση και ερμηνεία του ρόλου των δικαστικών λειτουργών στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εν γένει. Στο τέλος, γίνεται μία προσπάθεια αποτίμησης των συστημάτων διοίκησης Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που διερευνά η παρούσα εργασία, αποτυπώνοντας παράλληλα τα προβλήματα της δικαιοσύνης, με αντίστοιχες προτάσεις

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Administration of Justice has been an over time issue, which raises questions, particularly in the way of election and appointment of judges.In the present thesis, different approaches concerning the management systems in our country are formulated, but also in other European countries, such as thethe United Kingdom (England and Wales), France, the Federal Republic ofGermany, Italy, the Netherlands and the United States of America. It is also attemptedanalysis and interpretation of the role of judicial officers in the whole European environment.Finally, there is an effort to evaluate the systems of administration of justice in Greece and in the aforementioned countries, while mentioning the problems of justice, with corresponding proposals

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43148
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43148
ND
43148
Εναλλακτικός τίτλος
The administration of justice
Συγγραφέας
Τσάκνη, Γεωργία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Σταματόπουλος Στυλιανός
Ράικος Δημήτριος
Τσαντίνης Σπυρίδων
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Λαζαράτος Παναγιώτης
Κατηφόρης Νικόλαος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δικαστικοί λειτουργοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
335 σ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)