Μοριακή και φαινοτυπική διερεύνηση πληθυσμών κόνυζας (Conyza albida Willd. ex Sprengel, C. bonariensis (L.) Cronq.) για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο glyphosate

Περίληψη

Μελετήθηκαν 60 πληθυσμοί κόνυζας [32 πληθυσμοί Conyza albida (συν. Conyza sumatrensis) Willd. ex Sprengel και 28 πληθυσμοί Conyza bonariensis (L.) Cronq.], σε πείραμα φυτοδοχείων, για πιθανή ύπαρξη ανθεκτικότητας στο glyphosate. Οι πληθυσμοί προέρχονταν από δενδρώδεις καλλιέργειες (οπωρώνες και ελαιώνες) και αμπελώνες της Κεντρικής (Νομός Λάρισας) και Νότιας Ελλάδας (Νομοί Αργολίδας και Κορινθίας). Ακολούθως, προσδιορίστηκε η ένταση ανθεκτικότητας (R/S) πέντε (5) ανθεκτικών (R) πληθυσμών C. albida και τριών (3) ανθεκτικών (R) πληθυσμών C. bonariensis στο glyphosate. Επίσης, αξιολογήθηκε η επίδραση της εποχής εφαρμογής στη δράση του glyphosate εναντίον των ανθεκτικότερων (R) αλλά και των ευαίσθητων (S) πληθυσμών κόνυζας (C. albida και C. bonariensis). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η επίδραση του χαρακτηριστικού της ανθεκτικότητας στην προσαρμοστικότητα (ρυθμός ανάπτυξης και φαινολογικά χαρακτηριστικά) πέντε (5) ανθεκτικών (R) πληθυσμών C. albida, τριών (3) ανθεκτικών (R) πληθυσμών C. bonarien ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sixty (60) Conyza spp. populations [32 Conyza albida (syn. Conyza sumatrensis) Willd. ex Sprengel populations and 28 Conyza bonariensis (L.) Cronq. populations] were evaluated in pot experiment for possible existence of resistance to glyphosate. The populations originated from orchards, olive groves and vineyards located in the central (Larissa) and southern (Argolida, Korinthia) Greece. In addition, pot dose response experiments were also conducted to study the levels of resistance (R/S) of five (5) resistant (R) C. albida populations and three (3) resistant (R) C. bonariensis populations to glyphosate. Moreover, pot experiments were carried out to investigate the influence of the glyphosate season application on its efficacy against the most resistant (R) and susceptible (S) C. albida and C. bonariensis populations. Furthermore, pot experiments were also conducted to study the effect of the resistant trait on fitness (growth rate and phenological characteristics) of five (5) resistan ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42304
ND
42304
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular and phenotypic study of Conyza albida Willd. ex Sprengel and C. bonariensis (L.) Cronq. populations for possible development of resistance to glyphosate
Συγγραφέας
Μυλωνάς, Φίλιππος Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
Ευθυμιάδης Παναγιώτης
Ελευθεροχωρινός Ηλίας
Σκαράκης Γεώργιος
Δαναλάτος Νικόλαος
Οικονόμου Γαρυφαλιά
Τάνη Ελένη
Καρκάνης Ανέστης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Κόνυζα; Ανθεκτικότητα στο glyphosate; Ρυθμός ανάπτυξης; Μοριακή ταυτοποίηση; Αλληλούχηση του γονιδίου epsps
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 153 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.