Αυτοδιοίκηση και παρέμβαση στο χώρο: Ελλάδα 1834-1912: ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω

Περίληψη

Όσο πιο πίσω μπορείς να κοιτάξεις, τόσο πιο μπροστά βλέπεις – Winston ChurchillΗ εξέταση της ιστορικής διαδρομής του πολεοδομικού νομικού πλαισίου στην Ελλάδα κατά τον 19οαιώνα είναι συναρπαστική. Ο 19ος αιώνας αποτελεί χρυσή εποχή παραγωγής πόλεων καιπολεοδομικού θεσμικού πλαισίου, παρά την επικρατούσα άποψη, που θέλει το διάταγμα του 1923 νααποτελεί την αφετηρία της σύγχρονης Πολεοδομίας στον Ελλαδικό χώρο. Οι δύο βασικές δυνάμειςπαραγωγής δομημένου χώρου της περιόδου είναι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ρόλο την εφαρμογή τουσχεδιασμού, και η Κυβέρνηση, με αρμοδιότητα την εκπόνησή του, αλλά και στην εφαρμογή τους, ανκαι έμμεσα.Το θεσμικό αυτό πλαίσιο, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολεοδομίας δημιουργήθηκε εκ του μηδενός καιστηρίχτηκε σε σημαντικό βαθμό στο σύγχρονό του ευρωπαϊκό, καθώς είτε δεν προϋπήρχε κάτι είτεήταν αποσπασματικό και ανεπιθύμητο στις νέες συνθήκες. Διατηρήθηκε για σχεδόν 80 χρόνια (τοπικήαυτοδιοίκηση) και 100 χρόνια (πολεοδομία), με μικρές αλλαγές και συμπληρώσεις.Το πολε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The farther backward you can look, the farther forward you can see – Winston ChurchillThe examination of the historical evolution of the urban legal framework in Greece during the 19thcentury is a fascinating walk. It is the golden age in the modern era in production of urban space andinstitutional framework, despite the prevailing view, that wants the Ordinance of 1923 to constitute thestarting point of contemporary Urbanism in Greece. The two main powers of urban space productionwere the local administration, whose role was solemnly the application of the design, and thegovernment, with responsibility for its drafting, but also its application, although indirectly.This urban and local institutional framework, was created ex nihilo and relied to a considerable extenton the contemporary European one, as either no antecedent existed or was fragmented or evenunwanted in the new socio-economic and politic conditions. This framework was preserved for nearly80 years (local government) or 10 ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/41546
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41546
ND
41546
Εναλλακτικός τίτλος
Local government and Intervention in space: Greece 1834-1912: one step forward, two steps backwards
Συγγραφέας
Διαμαντόπουλος, Μόσχος του Γρηγόριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Μπεριάτος Ηλίας
Οικονόμου Δημήτριος
Σαρηγιάννης Γεώργιος
Χλέπας Νικόλαος - Κομνηνός
Ψυχάρης Ιωάννης
Γεωργαντάς Ηλίας
Λαλένης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Ελλάδα; Πολεοδομία; Τοπική αυτοδιοίκηση; 19ος αιώνας; Ιστορία; Νομοθεσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxi, 803 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.