Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβης συνίσταται στην έρευνα της εξαιρετικής νομιμοποιήσεως στην πολιτική δίκη. Ακολουθήθηκε κυρίως η τελολογική μέθοδος ερμηνείας. Συμπεράσματα της έρευνας: Η υιοθέτηση από τον ΚΠολΔ της τυπικής θεωρίας περί διαδίκων επιβεβαίωσε την ορθότητά της, μεταξύ των λοιπών υποστηριζόμενων θεωρίων, και «δημιούργησε» το δικονομικό μόρφωμα των μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων. Οι περιπτώσεις των μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων προβλέπονται σε ποικίλες νομοθετικές διατάξεις, εντός και εκτός του ΚΠολΔ. Η εξαιρετική νομιμοποίηση, ως μέρος του δημοσίας φύσεως δικονομικού δικαίου δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως. Η εξαιρετική νομιμοποίηση μπορεί να είναι είτε αποκλειστική είτε παράλληλη (συντρέχουσα) με την εξουσία του αληθούς δικαιούχου ή υπόχρεου. Επι αποκλειστικής εξαιρετικής νομιμοποιήσεως, ο αποκλεισμός του αληθούς δικαιούχου ή υπόχρεου από την εξουσία διεξαγωγής δίκης για δικό του δικαίωμα ή υποχρέωση ελέγχεται από τη σκοπιά της συμβατότη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the thesis is to research exceptional legalization in civil proceedings. The teleological method of interpretation was primarily applied. Conclusions drawn from the research: The adoption by the Code of Civil Procedure of the formal theory on litigants has confirmed its correctness among the other supported theories, and has “created” the procedural construct of non-beneficiary or non-liable litigants. Cases of non-beneficiary or non-liable litigants are set out in various legislative provisions within and without the Code of Civil Procedure. As part of public procedural law, exceptional legalization cannot be founded on the autonomy of private will. Exceptional legalization can either exclude or include (be concurrent with) the powers of the true beneficiary or liable party. As regards exclusive exceptional legalisation, the exclusion of the true beneficiary or liable party from the power to conduct a trial for his own right or obligation is considered in light of its ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40707
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40707
ND
40707
Εναλλακτικός τίτλος
Non beneficiary claimants and non-liable defendants under civil trials
Συγγραφέας
Πλεύρη, Άννα του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μακρίδου Καλλιόπη
Νίκας Νικόλαος
Αρβανιτάκης Πάρις
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Παϊσίδου Νικολέτα
Μανιώτης Δημήτριος
Δημητρίου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εξαιρετική νομιμοποίηση; Διάδικος; Μη δικαιούχος; Μη υπόχρεος διάδικος; Αληθής δικαιούχος; Αληθής υπόχρεος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
483 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)