Το Switchgrass ως ενεργειακό φυτό: προσαρμοστικότητα στην Κεντρική Ελλάδα

Περίληψη

To switchgrass (Panicum virgatum L.) είναι πολυετές C4, φωτοευαίσθητο, αγροστώδες φυτό των εύκρατων ζωνών, με υψηλή προσαρμοστικότητα σε ευρύ γεωγραφικό φάσμα και τύπους εδαφών, που έχει εξελιχθεί σε κτηνοτροφική και πρόσφατα σε ενεργειακή καλλιέργεια. Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε η προσαρμοστικότητα της καλλιέργειας του πολυετούς φυτού switchgrass (cv Alamo) στην Ελλάδα, υπό το καθεστώς μειωμένων εισροών. Η μελέτη εστιάζεται σε συστήματα χρήσης γης, καθώς η Θεσσαλία αποτελεί τη μεγαλύτερη πεδιάδα και το κέντρο της γεωργικής παραγωγής της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση σε δύο διαφορετικές περιοχές της Ανατολικής (Βελεστίνο) και της Δυτικής (Παλαμάς) Θεσσαλίας έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθεί η προσαρμοστικότητα κάτω από διαφορετικές μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες.Προσδιορίστηκε η επίδραση της καλλιέργειας στη μεταβολή της οργανικής ουσίας και του οργανικού άνθρακα του εδάφους ενώ τέλος, πραγματοποιήθηκε οικονομική ανάλυση της καλλιέργειας για τις διαφορετικές χρήσε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Switchgrass (Panicum virgatum L.) is a perennial C4, photosensitive grass of temperate zones, with high adaptability to a wide range of agro-ecosystems and soil types, for forage and energy production. Switchgrass is classified into upland and lowland ecotypes associated with the latitude and its origin. In the present study it was investigated the adaptability of switchgrass (Panicum virgatum L., cv Alamo) in central Greece, under low inputs. This study focuses on Thessalian land use systems, because Thessaly plain is the main center of agricultural production in Greece. More specifically, the establishment in two different sites in East (Velestino) and West (Palamas) Thessaly gives the opportunity to investigate the adaptability under different microclimatic-soil conditions.Furthermore, the effect of switchgrass in soil organic matter and organic carbon was also investigated. Finally, an economic analysis was conducted under different harvesting practices and for different scenarios, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40188
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40188
ND
40188
Εναλλακτικός τίτλος
Switchgrass as energy crop: adaptability in Central Greece
Συγγραφέας
Γιαννούλης, Κυριάκος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών
Εξεταστική επιτροπή
Δαναλάτος Νικόλαος
Σακελλαρίου-Μαρκαντωνάκη Μαρία
Καρυώτης Θεόδωρος
Γούσιος Δημήτριος
Κουτρούμπας Σπυρίδων
Μπιλάλης Δημήτριος
Βλόντζος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Προσαρμοστικότητα; Αύξηση - ανάπτυξη; Οικονομικότητα; Χαρακτηριστικά καυσίμου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 216 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)