Διερεύνηση δυνατότητας ανασυνδυασμού ευνοϊκών γονιδίων από διαφορετικά υβρίδια καλαμποκιού για τη δημιουργία βελτιωμένων ελεύθερα επικονιαζόμενων σειρών

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας συνδυασμού ευνοϊκών γονιδίων από διαφορετικά υβρίδια καλαμποκιού με στόχο τη δημιουργία βελτιωμένων ελεύθερα επικονιαζόμενων σειρών. Για το σκοπό αυτό ως υλικά εκκίνησης αποτέλεσαν τρία εμπορικά υβρίδια που μετά από αξιολόγηση σε περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού διακρίθηκαν για το παραγωγικό τους δυναμικό έναντι επτά εμπορικών. Τα τρία υβρίδια με το υψηλότερο δυνητικό παραγωγικό δυναμικό ήταν τα [X1132R (ELE)] 100%, [PR31G98 (G98)] 96% και [PR33A46 (A46)] 51% αντίστοιχα. Στη συνέχεια μετά από ελεγχόμενη αυτογονιμοποίηση και διασταυρώσεις των υβριδίων προέκυψαν α) τρείς οικογένειες F2 γενεάς, όπου η κάθε μια αντιστοιχούσε σε κάθε απλό υβρίδιο και β) τρία διαφορετικά διπλά υβρίδια, αποτελώντας επίσης τρείς οικογένειες.Στα υλικά αυτά υπό συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού, εφαρμόστηκε κυψελωτή γενεαλογική επιλογή για τέσσερεις γενεές με πίεση επιλογής 1,4%. Σε όλα τα πειράματα επιλογής και απογονικής αξιολόγησης απουσίας ανταγωνισμού οι απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was to investigate the possibility of combining thefavorable genes from different corn hybrids in order to create improved openpollinated lines. For this purpose, as starting materials were chosen threecommercially available hybrids, which, having passed the evaluation procedurein nil competition environment, were distinguished for their crop yield potentialcompared to seven other commercial hybrids. The three high breedingpotential hybrids were: [X1132R (ELE)] 100%, [PR31G98 (G98)] 96%, and[PR33A46 (A46)] 51%, respectively. Having, then, performed controlled selfpollination and hybrid double crosses, the result was: a) three entries with F2generation, each one corresponding to each single hybrid, and b) threedifferent double-cross hybrids, also forming three entries.These materials underwent a honeycomb pedigree selection in nilcompetition environment for four consecutive generations with intensityselection of 1.4%. Following single-plant selection and progeny ev ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39895
ND
39895
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the possibility of recombination of favorable genes from different maize hybrids to create improved open pollinated lines
Συγγραφέας
Τζανταρμάς, Κωνσταντίνος Αντώνιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Γενετικής - Βελτίωσης Φυτών
Εξεταστική επιτροπή
Τοκατλίδης Ιωάννης
Κούτσικα Μεταξία
Μπεμπέλη Πηνελόπη
Μαυρομούστακος Ανδρόνικος
Σκαράκης Γεώργιος
Παπαγεωργίου Αριστοτέλης
Μαυρομάτης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αθροιστική δράση γονιδίων; Απουσία ανταγωνισμού; Ενταση επιλογής; Ομοιοστάση; Ανεξάρτηρη πυκνότητα; ASI; Συντελεστής παραλλακτικότητας; Παραγωγικό δυναμικό; Επιλογή ατομικού φυτών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
133 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα