Αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών εκφράσεων εντός γραμμής (online)

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών εκφράσεων (ΜΕ). Η κύρια συνεισφορά της παρούσας εργασίας αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός συστήματος αναγνώρισης ΜΕ που λειτουργεί σε τρία στάδια στάδια: α) την ομαδοποίηση των κονδυλιών σε σύμβολα και ταυτόχρονη αναγνώριση των συμβόλων, β) την αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ δύο μαθηματικών συμβόλων ή υπο-εκφράσεων και γ) την ανασύσταση της μαθηματικής έκφρασης και η αναπαράστασή της με βάση το μορφότυπο MathML (Παράρτημα Β), με δεδομένη την αναγνώριση και την σχέση μεταξύ των συμβόλων που την απαρτίζουν. Στο πρώτο στάδιο, προτείνεται η κωδικοποίηση της ακολουθίας των συντεταγμένων των συμβόλων σε ακολουθίες κωδικών Freeman-8 επιπέδων συνοδευόμενων με το ποσοστό του επιμέρους μήκους μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων. Η σύγκριση των υπό εξέταση συμβόλων με τα πρότυπα αναφοράς γίνεται με την τεχνική της απόστασης του κοντινότερου γείτονα με βάση το ταίριασμα στα δείγματα (template matching) των προτύπων αναφοράς. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis focuses on the recognition of online handwritten mathematical expressions. The main contribution is the development of a system for the recognition of online handwritten mathematical expressions. This system operates in three stages: a) grouping strokes to symbol hypotheses and recognizing these candidate symbols, b) recognition of the spatial relation between two corresponding mathematical symbols or subexpressions, and c) representation of the mathematical expression using the MathML format (Appendix B).In the first stage, we use the Freeman-8 chain code followed by the local percentage of the length between two successive points to represent the symbol. The Freeman-8 chain code is used to represent a boundary by a connected sequence of straight-line segments of specified length and direction. The direction of each segment is coded by using an integer number in the range of 0 to 8. For the comparison between the reference symbol and the test symbol, the template matching t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39800
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39800
ND
39800
Εναλλακτικός τίτλος
Recognition of online handwritten mathematical expressions
Συγγραφέας
Σιμιστήρα, Φωτεινή του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιάννης Γεώργιος
Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος
Κόλλιας Στέφανος
Σελλής Τιμολέων
Κατσούρος Βασίλειος
Γάτος Βασίλειος
Eichenberger-Liwicki Marcus
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνώριση μαθηματικών συμβόλων; Αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών παραστάσεων; Αναγνώριση τοπολογικών σχέσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
110 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)