Ανάπτυξη νέων γεωστατιστικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής και εφαρμογή τους στην εκτίμηση αποθεμάτων και χαρακτηριστικών ποιότητας λιγνίτη

Περίληψη

Ο γαιάνθρακας αποτελεί σημαντικό ενεργειακό πόρο, ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν λίγες διαφορετικές πηγές ενέργειας. Παρόλο που η χρήση των ορυκτών καυσίμων συνδέεται με πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, τα προβλήματα αυτά μπορούν να μετριαστούν. Η τιμή του γαιάνθρακα έχει σημαντικές διακυμάνσεις κατά την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, η τιμή του γαιάνθρακα που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υποδιπλασιάστηκε ανάμεσα στον Ιανουάριο του 2011 και τον Ιανουάριο του 2016.Τα κοιτάσματα του γαιάνθρακα κατανέμονται στον χώρο. Καλύτερη κατανόηση της χωρικής τους κατανομής αναμένεται να βελτιώσει τα σχέδια αξιοποίησης τους και να δώσει μια καλύτερη εικόνα του οικονομικού ρίσκου. Η έρευνα αυτή επιχειρεί να συμπληρώσει και να βελτιώσει τις υπάρχουσες μεθόδους εκτίμησης αποθεμάτων γαιάνθρακα. Επιπλέον, επιχειρεί να παρέχει ευκολόχρηστα εργαλεία που βοηθούν στον σχεδιασμό εκμετάλλευσης γαιάνθρακα, ειδικά σε περιπτώσεις πολυστρωματικών κοιτασμάτων. Οι μέθοδοι που εισάγοντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Coal is an important energy resource, especially for countries that have few other energy resources. While the use of fossil fuels is linked to several environmental challenges, these problems can be mitigated. Coal reserves are distributed in space. A better understanding of their spatial distribution would improve exploitation plans and help to better assess financial risks. This research attempts to supplement and improve existing methods of reserves estimation for coal and provide easy-to-use tools to assist in mine planning. The methods proposed herein could also be used for different ore deposits. We introduce the spatial profitablity index (SPI) that evaluates the profitability of mining each individual seam. As prices and mining costs change during the lifetime of a mine, the profitabilty of different mine sectors or lignite seams may change from profitable to unprofitable or vice versa.The SPI is a flexible tool that can easily and quickly investigate different economic scenar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39361
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39361
ND
39361
Εναλλακτικός τίτλος
Development of new geostatistical methods for spatial analysis and applications in reserves estimation and quality characteristics of coal deposits
Συγγραφέας
Παυλίδης, Ανδρέας του Γεώργιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Χριστόπουλος Διονύσιος
Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Γαλετάκης Μιχαήλ
Βαρότσης Νικόλαος
Εξαδάκτυλος Γεώργιος
Μόδης Κωνσταντίνος
Δάρας Τρύφων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Γεωστατιστική; Γεωστατιστικές μέθοδοι; Χωρική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
139 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.