Η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης: πολιτική μελέτη για το δίκαιο των μειονοτήτων

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο να καταδείξει την ιστορική πορεία και εξέλιξη της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και την παραβίαση των δικαιωμάτων της από το τουρκικό κράτος. Χωρίζεται σε δύο μέρη(τόμους): Ο πρώτος τόμος ασχολείται με τα ιστορικά γεγονότα επισημαίνοντας την κατάσταση της ελληνικής κοινότητας Κων/λης από την εποχή της νεοτουρκικής επανάστασης(1908) ως τη συνθήκη των Σεβρών(1920), αναλύει τη συρρίκνωση του ελληνισμού μετά τη συνθήκη της Λοζάννης(1923), το θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ακολούθως ασχολείται με τη στάση του κεμαλικού κράτους έναντι της ελληνικής μειονότητας, το φόρο περιουσίας(1942), τα Σεπτεμβριανά(1955), τις απελάσεις του 1964, το καθεστώς των νησιών Ίμβρου και Τενέδου και την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.Ο δεύτερος τόμος πραγματεύεται τις αρχές δικαίου που αφορούν στην προστασία των μειονοτικών πληθυσμών. Αναλύεται η έννοια της μειονότητας και οι τρόποι προστασίας της από τα διεθνή όργανα, όπως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctorate thesis discusses the historical route and development of the Greek minority in Constantinople (Istanbul) and the infringement of its rights by the Turkish government. It is divided in two parts (volumes): The first volume deals with the historical events stressing the situation of the Greek minority in Constantinople from the time of the Young Turk revolution in 1908 until the treaty of Sevres in 1920, analyses the shrinkage of the Greek population after the treaty of Lausanne in 1923, the question of the Ecumenical Patriarchate, the exchange of Greek and Turkish populations. Then it deals with the position of the Turkish government under the presidency of Kemal on the Greek minority, the property tax in 1942, the events in September 1955, the expulsions of the Greeks in 1964, the status of the islands Imvros and Tenedos and the Muslim minority in Thrace. The second volume discusses the principles of law concerning the protection of minority populations. It examines the c ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/38899
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38899
ND
38899
Εναλλακτικός τίτλος
Greek community of Constantinople: a political essay on minority rights
La communaute grecque de Constantinople: essai politique sur le droit des minorités
Συγγραφέας
Λαμπροπούλου, Ρέα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
1994
Ίδρυμα
Universite Jean Moulin - Lyon III. Faculte de Droit
Εξεταστική επιτροπή
Callot Emile-Francois
Chapal Philippe
Lassale Jean-Pierre
Ladous Regis
Sarris Neoklis
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μειονότητα; Κωνσταντινούπολη; Δίκαιο μειονοτήτων
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 284 σ. ; Β' τόμος 366 σ.)
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.