Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (receptor models) για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πηγών εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παραθέτει ένα σύνολο από καινοτομίες, όσον αφορά τη χρήση μοντέλων αποδέκτη για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Οι εν λόγω καινοτομίες επιτεύχθηκαν, χρησιμοποιώντας τα εξής δύο μοντέλα αποδέκτη: (α) μία προχωρημένη υπολογιστική διαδικασία, ονόματι «μοντέλο ρομποτικής ισοστάθμισης χημικής μάζας», η οποία αναπτύχθηκε πρόσφατα, και η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μία μαθηματική βελτιστοποίηση των προγενέστερων μοντέλων ισοστάθμισης χημικής μάζας, και (β) ένα πολύ διαδεδομένο μοντέλο ανάλυσης παραγόντων, ονόματι «θετική παραγοντοποίηση πινάκων». Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, αναπτύχθηκε, καταρχάς, μία δίπτυχη υπολογιστική μεθοδολογία, για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση συνεισφορών από δευτερογενή αεροζόλ, με χρήση του μοντέλου ρομποτικής ισοστάθμισης χημικής μάζας. Η εν λόγω υπολογιστική μεθοδολογία περιλαμβάνει (α) ένα εκτενές σύνολο από θεωρητικά προφίλ δευτερογενών χημικών συστα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work presents a set of recent advances achieved in receptor modeling of airborne Particulate Matter (PM), via the use of a newly developed Chemical Mass Balance (CMB) model, the so-called Robotic Chemical Mass Balance (RCMB), and a well-established factor analysis model, named Positive Matrix Factorization (PMF). Within the framework of this work, a two-fold methodology was developed for Source Apportionment (SA) of reactive species, using RCMB. The developed methodology (a) employs a detailed set of theoretical source profiles, taking into account secondary reactions that were not considered in CMB modelling until now, and (b) implements a Least Squares (LS) fitting method that iteratively readjusts the values of independent variables in the CMB fit, providing, for the first time, CMB source profiles as output data, in which secondary transformations may be reflected. Another goal of this work was to statistically associate the output of RCMB (and PMF) with air-mass back-trajecto ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38415
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38415
ND
38415
Εναλλακτικός τίτλος
Development and application of receptor models for source apportionment of atmospheric pollutants
Συγγραφέας
Αργυρόπουλος, Γεώργιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Βουτσά Δήμητρα
Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος
Νικήτας Παναγιώτης
Σαμαράς Ζήσης
Σιούτας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Αιωρούμενα σωματίδια; Ρομποτική ισοστάθμιση χημικής μάζας; Θετική παραγοντοποίηση πινάκων; Γεωγραφικός εντοπισμός σημείων εκπομπής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii,198 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)