Αριθμητικές προσομοιώσεις ατμοσφαιρικής χημείας και μεταφοράς με έμφαση στην οξειδωτική ικανότητα της τροπόσφαιρας και τα οργανικά αερολύματα

Περίληψη

Η ικανότητα των αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης της σύστασης της ατμόσφαιρας να αναπαράγουν τις χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα και τα επίπεδα των ρύπων περιορίζεται από την κατανόηση των εμπλεκόμενων διεργασιών και τις αναγκαίες προσεγγίσεις για την παραμετροποίηση τους στα εν λόγω μοντέλα. Δεδομένα εισόδου του μοντέλου, όπως δεδομένα εκπομπών ρύπων και μετεωρολογία σχετίζονται με κάποιες από αυτές τις διεργασίες. Οι εκπομπές ρύπων αποτελούν σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος για τις περιβαλλοντικές επιστήμες, τόσο λόγω της επίδρασης τους στην ποιότητα του αέρα, την υγεία και το κλίμα, όσο λόγω της αβεβαιότητας τους που μεταφέρεται στους περιβαλλοντικούς υπολογισμούς. Κατά συνέπεια, τόσο η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων εκπομπών όσο και η επίδραση αυτών στις προσομοιώσεις της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας είναι στο κέντρο των περιβαλλοντικών μελετών.Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην βελτίωση και αξιολόγηση της αξιοπιστίας ενός παγκόσμιας κλίμακας 3-διάστατου μοντέλου με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ability of atmospheric composition models to simulate the chemical processes that take place in the atmosphere and the levels of atmospheric pollutants is limited by the understanding of the processes involved and the necessary approximations to parameterize them in the models. Model input data, such as emissions and meteorology, are associated with some of these processes. Emissions are of great interest for environmental sciences, because of their impact on air quality, health and climate, and for the uncertainty they induce to environmental calculations. Therefore, both the development of emission inventories and their impact on the simulations of the chemical composition of the atmosphere are at the center of environmental studies.This study aims to assess and improve the ability of a global 3D chemistry and transport model to simulate atmospheric composition and to apply it for assessing the effectiveness of measures taken to reduce air pollution on our planet in recent decade ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37160
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37160
ND
37160
Εναλλακτικός τίτλος
Numerical simulations of atmospheric chemistry and transport focusing on the oxidizing capacity of the troposphere and organic aerosol
Συγγραφέας
Δασκαλάκης, Νικόλαος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Κανακίδου Μαρία
Φρουδάκης Γεώργιος
Στεφάνου Ευριπίδης
Krol Maarten
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Πανδής Σπυρίδων
Παπαγιαννακόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ατμοσφαιρική ρύπανση; Ατμοσφαιρικές διεργασίες; Παγκόσμια κλίμακα; 3-διάστατο μοντέλο μεταφοράς και χημείας; Οργανικά αερολύματα; Εκπομπές ρύπων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxxiii, 302 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)