Αντιμετώπιση των κατολισθήσεων με πασσάλους

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή διερευνάται το σύνθετο πρόβλημα της αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλου μίας σειράς σταθεροποιητικών πασσάλων με ελεύθερη κεφαλή ή με α-γκύρωση στην κεφαλή τους και η πρόσθετη δύναμη αντίδρασης που ασκούν οι πάσσαλοι στο ολισθαίνον πρανές όταν καλούνται να το σταθεροποιήσουν. Για το λόγο αυτό διενεργούνται παραμετρικές αναλύσεις με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων χρη-σιμοποιώντας το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Abaqus. Σκοπός των παραμετρι-κών αναλύσεων είναι η καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του μοντέλου εδάφους – πασσάλου και η κατάρτιση διαγραμμάτων σχεδιασμού για διαφορετικές διατάξεις πασσάλων, διαφορετικά εδαφικά υλικά και διαφορετικές γεωμετρίες του προβλήματος. Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων αυτών και γνωρίζοντας κανείς την πρόσθετη δύναμη που απαιτείται για την επίτευξη του επιθυμητού συντελεστή ασφαλείας στο πρανές μπορεί να γίνει η επιλογή της βέλτιστης διάταξης των πασσάλων για την εκάστοτε περί-πτωση.Αρχικά επιλέγεται το απλοποιημένο τρισδιάσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The complex problem of the pile-soil interaction of a single pile row with free or an-chored pile head as well the additional resistance force offered by the stabilizing piles to the sliding slope are investigated in the present thesis. For this reason, a number of par-ametric finite element analyses are conducted with the use of Abaqus. The aim of those analyses is a better understanding of the behaviour of the pile-soil model and the genera-tion of design charts for different pile arrangements, different soil properties and differ-ent geometries of the problem. Knowing the additional resistance force that the piles must provide the slope in order to achieve the desirable factor of safety and by using the design charts, the optimum pile arrangement can be chosen.A simplified three dimensional model, which simulates a row of stabilizing piles and which will be used to carry out the numerical analyses, is initially chosen. The afore-mentioned model must simulate as accurate as possible ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35999
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35999
ND
35999
Εναλλακτικός τίτλος
Stabilization of landslides with piles
Συγγραφέας
Παπαβασιλείου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Ναούμ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος X.
Γεωργιάδης Γ.
Γεωργιάδης Κ.
Χατζηγώγος Θ.
Πιτιλάκης Δ.
Αναστασιάδης Α.
Κωμοδρόμος Α.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κατολισθήσεις; Σταθεροποιητικοί πάσσαλοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
334 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)