Τεχνικές ελέγχου ορθότητας και συντήρησης εφαρμογών βάσεων δεδομένων

Περίληψη

Οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης τους αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της αρχιτεκτονικής πλειοψηφίας των σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του πηγαίου κώδικα αυτού του είδους των εφαρμογών, που είναι γνωστές ως εφαρμογές βάσεων δεδομένων, και της υποκείμενης βάσης δεδομένων εγείρει ένα πλήθος ερωτημάτων αναφορικά με την τεχνολογία λογισμικού τους. Παρόλη την ευρεία διάδοση και χρήση των εφαρμογών αυτών, το εν λόγω ερευνητικό αντικείμενο παραμένει σχετικά ανεξερεύνητο. Η παρούσα διατριβή εισάγει νέες τεχνικές για τον αυτόματο έλεγχο ορθότητας και τη συντήρηση των εφαρμογών βάσεων δεδομένων, καθώς επίσης και ένα σύστημα πολλαπλών πρακτόρων (multi agent system) λογισμικού που διευκολύνει τη χρήση των τεχνικών αυτών σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, όπως αυτό του παγκόσμιου ιστού. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή εισάγει δύο νέες τεχνικές παραγωγής δοκιμαστικών περιπτώσεων για τον έλεγχο ορθότητας των εφαρμογών βάσεων δεδομένων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Database systems lie at the core of almost every modern software application. The interaction between the application source code and the underlying database management system raises a number of software engineering issues concerning this type of applications, the so called database applications. Despite the substantial interest and importance that databases gained in modern software applications there is relatively little research work in particular as far as testing and maintaining such applications is concerned. This thesis introduces new techniques for the automatic testing and maintenance of database applications, as well as a multi-agent system that facilitates the deployment of these techniques in distributed environments, such as the world wide web. In this context, two new techniques for the automatic generation of test cases for database applications are described. Both techniques successfully address the peculiarities of programs with embedded SQL statements by utilizing a g ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30641
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30641
ND
30641
Συγγραφέας
Γαρδικιώτης, Σπυρίδων του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαλεύρης Νικόλαος
Γιαννακουδάκης Εµµανουήλ
Γιακουµάκης Εµµανουήλ
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Καλαµπούκης Θεόδωρος
Βίρβου Μαρία
Κωτίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων; Έλεγχος ορθότητας λογισμικού; Μετρικές λογισμικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 210 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.